Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i konferencje ZAiGS


W dniach 5-6 lutego 2016 w Łodzi odbędzie się X Łódzka Konferencja Biograficzna z cyklu Biografia i badanie biografii „Przełomy biograficzne i uczenie się” przygotowana przez Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej. Pełen komunikat dostępny jest na stronie konferencji http://konferencjabb.weebly.com/.


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej bierze udział w pojekcie ELMI. Działania konsorcjum projektu ELMI TOI (integracja opiekunów rodzinnych osób starszych z rynkiem pracy) skoncentrowane są na polepszeniu sytuacji zawodowej osób, które wcześniej niezawodowo zajmowały się opieką (np. nad członkiem rodziny) poprzez przygotowanie kursu e-learningowego wyposażającego w umiejętności pozwalające na opiekę nad innymi osobami potrzebującymi. Wypracowany we Włoszech kurs zostanie przeniesiony do realiów rumuńskiego systemu opieki dzięki współpracy całego partnerstwa. Więcej informacji na http://www.elmiproject.eu/.