Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca KPWD


Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej prowadzi badania w zakresie:

  • Wizerunek nauczyciela wczesnej edukacji w Polsce na przestrzeni XVIII-XXI wieku.
  • Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji Projekt "Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć"
  • Twórczość poznawcza dzieci w młodszym wieku szkolnym.
  • Edukacja dla mądrości w szkołach  i przedszkolach.
  • Metoda projektów w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów klas I-III.
  • Z dziejów łódzkiej oświaty i szkolnictwa XIX i XX wieku ? badania regionalne.
  • Multimedialne środki dydaktyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
  • Ocenianie wspierające w budowaniu jakości praktyki edukacyjnej szkoły.
  • Kreatywność uczniów a strategie rozwiązywania problemów matematycznych w pierwszym etapie kształcenia ogólnego.