Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca KPS

 „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca”

Projekt „Pedagog – społeczny – przedsiębiorca” będzie realizowany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 (od marca do maja). Uzyskał on dofinansowanie w ramach funduszu Santander Universidades Banku Zachodniego WBK Grupa Santander. Kierowany jest do grupy sześćdziesięciu chętnych studentów uczących się na kierunku pedagogika i psychologia. Kierownikiem projektu jest dr Małgorzata Kostrzyńska, pracownik Katedry Pedagogiki Społecznej.

Celem głównym projektu jest nabycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Uczestnictwo w projekcie ma ułatwić studentom odnalezienie się na rynku pracy po zakończeniu studiów, poprzez nabycie konkretnych umiejętności dotyczących wyboru ścieżki zawodowej, sposobów zakładania przedsiębiorstw społecznych, a więc prowadzących do samozatrudnienia, bądź też specjalistycznego wsparcia klientów/podopiecznych w drodze do powrotu na rynek pracy. Idea przyświecająca ekonomii społecznej, zakładająca łączenie celów ekonomicznych ze społecznymi, wydaje się szczególnie bliska pedagogom, pokazując, że jest możliwe połączenie wspierającej postawy wobec drugiego człowieka z zapewnienie sobie finansowej stabilizacji na rynku pracy.

Projekt zakłada trzy etapy realizacji. Pierwszym jest cykl szkoleń i warsztatów (łącznie 60 godzin) z zakresu doradztwa zawodowego (wybór ścieżki zawodowej, sposoby poszukiwania pracy, przygotowanie CV i listu motywacyjnego) oraz z zakresu ekonomii społecznej (czym jest ekonomia społeczna, jej podmioty, źródła finansowania, zakładanie przedsiębiorstw społecznych, przygotowanie biznes planu). Na uwagę zasługuje fakt, iż warsztaty prowadzone będą przez praktyków - specjalistów w danej dziedzinie, na co dzień zatrudnionych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej, czy prowadzących przedsiębiorstwa społeczne.

Kolejny etap zakłada cykl wyjazdów dydaktycznych (łącznie 10 godzin) do wybranych, aktualnie działających na rynku pracy spółdzielni socjalnych i firm społecznych, stwarzających możliwość poznania sposobu funkcjonowania konkretnych organizacji. Niektórymi spośród nich są: Spółdzielnia Socjalna Dom na Zdrowiu, Spółdzielnia Socjalna Odblask, Firma Społeczna Ośrodek Szkoleniowy „Kłos”, Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia”, i wiele innych.

Trzecim etapem, ostatnim, będzie prezentacja przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa łódzkiego, jak również Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w formie stoisk pokazujących rodzaj i formę działalności. Odbędzie się ona w ramach Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki, organizowanego przez Uniwersytet Łódzki, w dniach 8-9 kwietnia 2017 roku na rynku Manufaktury. Niektórzy spośród uczestników reprezentujących przedsiębiorstwa i organizacje społeczne to Spółdzielnia Socjalna Owocni, Zakład Aktywności Zawodowej TPN „Dobry Start”, Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa, Fundacja Form Art., Spółdzielnia Socjalna „Vitasana” oraz reprezentujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES): Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja Ty My”, Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „OPUS”, czy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Ich obecność podczas Festiwalu przyczynić się może do promocji idei ekonomii społecznej już nie tylko wśród studentów, ale również szerszego grona odbiorców.

Oprócz nabycia konkretnych umiejętności, zaświadczonych certyfikatem ukończenia szkolenia, uczestnicy będą mieć szansę budowania sieci wsparcia w postaci wspomnianych już specjalistów i prezentowanych przez nich organizacji, co może w przyszłości przyczynić się do nawiązania konkretnej współpracy.

 

Kontakt (pytania, zgłoszenia):

Małgorzata Kostrzyńska

gosia_wujcicka@poczta.onet.pl

607 404 257

 

 


 „Domni – Bezdomni”

Skrzynka „Domni – Bezdomni” – projekt autorstwa absolwentki warszawskiej ASP Eugenii Wasylczenko – został przeniesiony na grunt łódzki w sierpniu 2015 r. przez członków Łódzkiego Partnerstwa Pomocy w sytuacji Wykluczenia i Bezdomności (w skrócie: ŁPP) (http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/). Aktualnie mieści się na Placu Barlickiego (tzw. Zielony Rynek) w Łodzi, w jednym z pawilonów handlowych.

Celem Skrzynki Domni—Bezdomni jest ułatwienie osobom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji ich podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy tymi, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej „bez domu” a tymi, którzy chcą pomóc, wrażliwymi na drugiego człowieka „domnymi”.

Pomagający za pośrednictwem Skrzynki Domni – Bezdomni ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do bezdomnego oraz odpowiada jego realnemu zapotrzebowaniu. Zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać, Skrzynka staje się swoistą pomocą w niesieniu pomocy.

Projekt ten, pierwotnie prowadzony tylko siłami ŁPP, doczekał się nowej odsłony w październiku 2016 r. dzięki zawiązaniu na UŁ interdyscyplinarnej i nowatorskiej formy współdziałania i zarazem pomocy, w działaniach łącząc refleksję badawczą, przygotowanie do zawodu oraz realną pomoc i udział w zmianie społecznej w/dla społeczności lokalnej - miejskiej. Interdyscyplinarny zespół złożony jest z kilku badaczy i wykładowców, reprezentujących trzy specjalności z trzech różnych wydziałów UŁ wraz z kilkunastoosobową grupą swoich studentów.

Obszary te, to (w kolejności alfabetycznej): etnologia/antropologia kulturowa (instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Filozoficzno-Historyczny), pedagogika społeczna (Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Nauk o Wychowaniu), praca socjalna oraz socjologia (Instytut Socjologii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny).

Grupa działa na kilku polach: praktyki pracy społecznej i udzielania pomocy, wolontariatu, procesów typu action research i participatory action research, dydaktyki oraz pracy badawczej.

Więcej o Skrzynce i akcji trwającej w r. ak. 2016/2017 na stronach mediów społecznościowych prowadzonych przez ŁPP: https://www.facebook.com/LodzkiePartnerstwoPomocy/

O Skrzynce „Domni – Bezdomni” w mediach:

- https://www.facebook.com/TVPLWD/videos/1421264167906258/
- http://wideo.news/teleexpress-na-zywo-17-01-2017-online-vod-tvp-%E2%96%BA-ogladaj-teleexpress-17-styczen-2017/2017/01/17

- http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21196222,skrzynka-pomocy-poprosze-o-buty-i-paste-do-zebow.html?disableRedirects=true
- http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,21109602,wraca-skrzynka-dla-bezdomnych-porazajace-prosby.html 

- https://biuletyn.uni.lodz.pl (Newsletter UŁ nr 355, 6 lutego 2017 r.)

- http://www.polsatnews.pl/wideo-program/20170205-wydarzenia-1850_6392912/

 


Zakład Badań Komunikacji Społecznej i Katedra Pedagogiki Społecznej UŁ
zapraszają na:

 

Pamiętać Foucaulta
Władza, wiedza, opór we współczesnej refleksji badawczej

Sympozjum z okazji 30. rocznicy śmierci Michela Foucaulta

 

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, budynek T, sala T 401

16–17 grudnia 2014 r.

 

Sympozjum poświęcone jest spuściźnie myśli Michela Foucaulta we współczesnych analizach władzy, wiedzy, oporu, dyskursu i kondycji podmiotu – w filozofii, pedagogice i naukach społecznych. W programie przewidziano sesje referatowe i dyskusje wokół perspektywy Foucaultowskiej z udziałem zaproszonych badaczy z Polski.

Szczegółowy program znajdą Państwo poniżej.