Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca PPS


Główne obszary badań:

  • problematyka   edukacji włączającej i integracyjnej dzieci niepełnosprawnych
  • problematyka readaptacji społecznej recydywistów oraz socjopedagogicznych aspektów roli zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • badania dotyczące klimatu społecznego placówek resocjalizacyjnych
  • badania dotyczące optymalizacji  procesu diagnozy i terapii w odniesieniu do dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, wczesne wspomaganie rozwoju
  • zagadnienia wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy
  • profilaktyka i terapia zaburzeń mowy i głosu oraz praca nad emisją głosu
  • nurt dotyczący aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • problematyka bullyingu w środowisku szkolnym oraz mobbingu w miejscu pracy

 

Współpraca badawcza:

  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lodzi
  • Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej, Politechnika Łódzka