Wydział Nauk o Wychowaniu

Badania i współpraca PWFiZ


Prace naukowo-badawcze skupione są wokół rozwiązywania problemów nowych, dotychczas mało zbadanych. Wiodącym problemem badawczym Pracowni jest temat odnoszący się do pedagogicznych wymiarów kultury fizycznej i zdrowotnej społeczeństwa polskiego.


Opracowania naukowe nauczycieli akademickich należy sklasyfikować według trzech podstawowych zagadnień;

  • kultura fizyczna i zdrowotna w obliczu wartości współczesnego człowieka
  • idea olimpizmu, zasada fair play w alternatywnych koncepcjach edukacyjnych
  • wychowanie kibiców sportowych w interdyscyplinarnej perspektywie

W 2009 roku Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego prowadziła na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO ) badania dotyczące używania tytoniu przez studentów kierunków medycznych - Global Health Professional Students (GHPSS). W ramach realizowanego z Wydziałem Edukacji UM Łodzi projektu edukacyjnego ?Jestem fair? zespół Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego otrzymał wyróżnienie Fair Play Polskiego Komitetu Olimpijskiego za promocję wartości fair play.

Projekt został również doceniony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, otrzymując Tytuł Lidera Roku 2011 w ramach ogólnopolskiego programu "Razem Bezpieczniej".