Wydział Nauk o Wychowaniu

Rozkłady zajęć


Kierunek Psychologia

Instytut Psychologii


Kierunek Pedagogika
Rok akademicki 2017/2018.


Terminarz zjazdów 2017/18 - studia niestacjonarne:

I rok studia I stopnia
I rok studia II stopnia
II rok studia I stopnia
II rok studia II stopnia
III rok studia I stopnia


ROZKŁADY ZAJĘĆ

Kierunek PEDAGOGIKA:


I rok, II rok - studia stacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia

I rok, II rok  - studia niestacjonarne I stopnia

I rok - studia niestacjonarne II stopnia

SPECJALNOŚCI:

Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
 - studia stacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok - studia stacjonarne II stopnia

III rok - studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
 - studia stacjonarne I stopnia
II rok - studia stacjonarne II stopnia


Edukacja dorosłych z coachingiem

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
studia stacjonarne I stopnia
I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok - studia stacjonarne II stopnia


Edukacja przez sztukę

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
- studia stacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok
- studia stacjonarne II stopnia 


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Studenci I roku II stopnia nst. proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem Katedry Badań Edukacyjnych (665 52 73)   w celu zapisania się na seminarium magisterskie

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok - studia stacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok - studia stacjonarne II stopnia

I rok - studia niestacjonarne II stopnia
II rok - studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
 - studia stacjonarne I stopnia

II rok - studia niestacjonarne I stopnia
III rok
- studia niestacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok
 - studia stacjonarne II stopnia

I rok - studia niestacjonarne II stopnia
II rok
 - studia niestacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok - studia stacjonarne I stopnia
III rok
- studia stacjonarne I stopnia
II rok - studia niestacjonarne I stopnia
III rok - studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rok - studia stacjonarne II stopnia
II rok
 - studia stacjonarne II stopnia
I rok - studia niestacjonarne II stopnia
II rok
- studia niestacjonarne II stopnia