Wydział Nauk o Wychowaniu

Oferta dydaktyczna - Psychologia


 

PSYCHOLOGIA 


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - stacjonarne


 Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - niestacjonarne (zaoczne)


Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):

 • Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji
 • Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowanie człowieka
 • Psychologia zdrowia i kliniczna

Zasady i procedura wyboru specjalności  na kierunku Psychologia 

 

 1. Zajęcia specjalnościowe odbywają się na IV i V roku studiów, natomiast nabór na specjalności dokonywany jest w semestrze letnim III roku studiów.
 2. Studenci kierunku Psychologia mają do wyboru trzy specjalności:
 • Psychologię wspierania rozwoju  i efektywnego funkcjonowania człowieka,
 • Psychologię zdrowia i kliniczną,
 • Psychologię doradztwa zawodowego i organizacji.
3. Zapisy na daną specjalność odbywają się za pośrednictwem systemu USOS w semestrze letnim (miesiąc kwiecień) każdego roku akademickiego.

4. Limit miejsc na każdej z 3 specjalności dla każdego trybu studiów (stacjonarne i niestacjonarne) wynosi:
maksymalnie 50 osób
minimalnie 22 osoby.

5. W przypadku, gdy liczba osób ubiegających się o przyjęcie jest wyższa, niż liczba miejsc, sporządzony jest ranking  wg następujących zasad:

 • Kryteum naboru jest średnia ocen z następujących przedmiotów „wprowadzających” do specjalności:

a.   dla specjalności „Psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka” – Psychologia rodziny i Psychologia wychowania

b.   dla specjalności „Psychologia zdrowia i kliniczna” – Psychologia zdrowia i Psychopatologia

c.   dla specjalności „Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji” - Psychologia doradztwa zawodowego i Psychologia organizacji i zarządzania.

·   Oceny  z wyżej wymienionych  przedmiotów są liczone wg obowiązującego dla danego rocznika sytemu liczenia średniej określonego regulaminem studiów i uwzględnionego w systemie USOS.

6. Studenci, którzy ze względu na średnią ocen i pozycję w rankingu nie zostaną przyjęci                 na wybraną specjalność są przesunięci na specjalność, na której są wolne miejsca. W przypadku wolnych miejsc na dwóch z trzech specjalności, studentom przysługuje prawo wyboru specjalności (do limitu miejsc).


www.psych.uni.lodz.pl