Wydział Nauk o Wychowaniu

Władze Wydziału

 


Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając 


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
prof. nadzw. dr hab.  Elżbieta Kowalska-Dubas


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
dr Anna Tyl 


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
dr hab. Alina Wróbel