Wydział Nauk o Wychowaniu

Sesja


Kalendarz akademicki


Terminy egzaminów w sesji letniej roku akademickiego 2016/17


Kierunek Pedagogika

I rok - studia stacjonarne I stopnia

I rok - studia stacjonarne II stopnia

I rok - studia niestacjonarne I stopnia

I rok - studia niestacjonarne II stopnia


Specjalności:

Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

II rokIII rok - studia stacjonarne I stopnia
I rokII rok - studia stacjonarne II stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekunczej i socjalno-wychowaczej

II rok - studia stacjonarne I stopnia
II rok - studia stacjonarne II stopnia 


Edukacja doroslych z coachingiem

II rok,  III rok - studia stacjonarne I stopnia
I rokII rok  - studia stacjonarne II stopnia  


Edukacja przez sztukę

II rokIII rok - studia stacjonarne I stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

II rok - studia stacjonarne I stopnia
I rokII rok - studia stacjonarne II stopnia
I rokII rok - studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna

II rok, III rok - studia stacjonarne I stopnia
II rok, III rok - studia niestacjonarne I stopnia
I rokII rok - studia stacjonarne II stopnia
I rokII rok - studia niestacjonarne II stopnia


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

II rok, III rok - studia stacjonarne I stopnia
II rok, III rok - studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika wieku dziecięcego

I rokII rok- studia stacjonarne II stopnia
I rokII rok - studia niestacjonarne II stopnia


Kierunek Psychologia - terminy