Wydział Nauk o Wychowaniu

Podyplomowe studium "Logopedia z emisją głosu"

 


STUDIA PODYPLOMOWE

„LOGOPEDIA Z EMISJĄ GŁOSU”


Początki kształcenia logopedów na UŁ:

W 1996 roku w Katedrze Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu rozpoczęto kształcenie adeptów zawodu logopedy na naszej uczelni. W 2004 roku - po rozszerzeniu programu studiów - rozpoczęliśmy kształcenie na Podyplomowych Studiach Logopedia z Emisją Głosu.


Tematyka Studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do diagnozowania i prowadzenia ogólnej terapii zaburzeń mowy, ćwiczeń z zakresu emisji i higieny głosu oraz wspomagania dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Tak przygotowani absolwenci będą mogli pracować w Poradniach Logopedycznych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, Szkołach Specjalnych, Szkołach Ogólnodostępnych jak również w żłobkach i przedszkolach.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauk o Wychowaniu, pracownicy Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Filmowej w Łodzi, a także specjaliści z innych ośrodków akademickich w Polsce (m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) oraz doświadczeni logopedzi z różnych placówek oświatowych i służby zdrowia.


Kandydaci:

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów magisterskich, kierunków: filologia polska, pedagogika i psychologia posiadających nienaganną wymowę, dobry słuch i głos.
Poza tym o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci Akademii Muzycznych (wydział wokalny; wokalno-aktorski) i absolwenci szkół teatralnych.

Kandydaci zostają przyjęci na podstawie złożonych dokumentów oraz pozytywnym wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się na początku października.


Ilość godzin: 645


Czas trwania:
Studia trwają 4 semestry i obejmują 645 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. Zajęcia planowane są średnio dwa razy w miesiącu w piątek (od godz. 15.30), sobotę (9.00-18.00) i niedzielę (9.00-18.00).


Miejsce zajęć:

Gmach Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Smugowej 10/12. Zajęcia praktyczne w wymiarze 30 godz. (w trzecim semestrze) oraz 90 godz. (w czwartym semestrze) przewidziane są w poradniach logopedycznych, szkołach, przedszkolach i zakładach opiekuńczych. Poza tym 25 godz. to zajęcia terenowe z emisji głosu odbywające się w łódzkich teatrach. W związku ze współpracą z Wydziałem Aktorskim Łódzkiej Szkoły Filmowej naszym atutem są zajęcia w Teatrze Studyjnym w Łodzi.


WAŻNE - na czwartym semestrze studiów zajęcia praktyczne w placówkach przewidziano w każdy piątek przez cały semestr od rana.


Liczba miejsc: 30


Koszty uczestnictwa: 1.700 zł za semestr


Kierownik Studiów: dr Agnieszka Płusajska-Otto


E-mail:specjalna@uni.lodz.pl


Osoba kontaktowa: mgr Monika Talaga-Michalska


Dane teleadresowe: Adres: ul. Smugowa 10/12, 91- 433 Łódź


Telefon: (48 42) 665 55 90, 665 55 50

Fax: (48 42) 665 55 50 E-mail: specjalna@uni.lodz.pl


Organizator Studium: Pracownia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


Dokumenty prosimy składać do 7.10.2016:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
  • 1 zdjęcie (format 3,5x4,5 cm),
  • kwestionariusze osobowe (w załączeniu),
  • wynik badania audiometrycznego słuchu od laryngologa.