Wydział Nauk o Wychowaniu

Specjalności PWFiZ


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

pedagogika, studia I stopnia (obu trybów) – od 4 semestru studiów, 
studia II stopnia (obu trybów) – od 2 semestru studiów)

Specjalność prowadzona przez Pracownię Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego

Absolwent specjalności pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej określany jest jako pedagog kultury fizycznej i zdrowotnej lub kreator zdrowego i aktywnego stylu życia. Posiada kwalifikacje do samodzielnej realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia, kultury fizycznej, rekreacji i sportu. Jest uprawniony do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji szkolnej, zajęć sportowych i rekreacyjnych w placówkach  oświatowo – wychowawczych oraz zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i środowisku pozaszkolnym.


Absolwenci studiów pierwszego stopnia specjalności pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej mogą podjąć pracę w;

 • szkołach podstawowych na poziomie I i II etapu edukacji szkolnej,
 • placówkach oświatowo – wychowawczych; pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne oraz szkolnych schroniskach młodzieżowych (całoroczne i sezonowe),
 • klubach sportowych oraz zrzeszeniach i towarzystwach związanych z kulturą fizyczną,
 • centrach rekreacji ruchowej i turystyki,
 • ośrodkach gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej,
 • instytucjach publicznych ukierunkowanych na realizacje zadań z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki uzależnień. 

 


Absolwenci studiów drugiego stopnia specjalności pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej mogą podjąć pracę w;

 • szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych  na poziomie III i IV etapu edukacji szkolnej,
 • placówkach oświatowo – wychowawczych; pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i pozaszkolne placówki specjalistyczne oraz szkolnych schroniskach młodzieżowych (całoroczne i sezonowe),
 • klubach sportowych oraz zrzeszeniach i towarzystwach związanych z kulturą fizyczną,
 • centrach rekreacji ruchowej i turystyki,
 • ośrodkach gimnastyki kompensacyjno- korekcyjnej,
 • instytucjach publicznych ukierunkowanych na realizacje zadań z zakresu promocji zdrowia, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyki uzależnień.