Wydział Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
ds. nauki i współpracy z zagranic
ą

prof. nadzw. dr hab.  Elżbieta Kowalska-Dubas


Dyżury (pokój 4)

środa 10.00-12.00

 
wróć