Wydział Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

 


 Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
ds. toku studiów

prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz 


Psychologia - studia stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika - studia niestacjonarne I i II stopnia 


Dyżury (pokój.2)

Środa 10.00-12.00

Piątek 14.30-16.30


wróć