Wydział Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
ds. toku studiów

dr Anna Tyl


Pedagogika - studia stacjonarne I i II stopnia 


Dyżury (pok. 3)

środa 10.00-12.00

piątek 13.00-15.00 


wróć