Wydział Nauk o Wychowaniu

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu

 

 


Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
ds. kształcenia i programów studiów

dr hab. Alina Wróbel 


Dyżury (pokój 4)

poniedziałek 10.00-12.00


wróć