Wydział Nauk o Wychowaniu

Media o WNoW


Na stronach miesięcznika Łódzka Gazeta Społeczna został zamieszczony artykuł "Czas na mądre zmiany" w treści którego można znaleźć rozmowę z dr. Anitą Gulczyńską pracownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Artykuł autorstwa Michała Sobczaka.

Treść


Na łamach łódzkiego dodatku Gazety Wyborczej pojawił się artykuł zatytułowany "Kazikomania - studenci integrują mieszkańców w parku" autorstwa Pani Karoliny Tatarzyńskiej - treść artykułu 

Artykuł dotyczył pikniku integracyjnego w parku Adama Mickiewicza (27.04.2014) w Łodzi. Wydarzenie było finałem projektu socjalnego ?Kazikomania ? wkręć się w życzliwość?, zrealizowanego w ramach kształcenia pedagogów społecznych w Katedrze Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.


Na łamach Dziennika Łódzkiego pojawił sie artykuł zatytułowany "Dzieci z Pomorskiej uczą się fotoreportażu" autorstwa Pana Macieja Kałacha.

Artykuł dotyczy projektu socjalnego pt.:"Zatrzymane w kadrze" zrealizowanego przez studentów III roku pedagogiki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego: Dominikę Gębkę, Krzysztofa Glige, Milenę Główczyńską, Annę Pawlak. Celem głównym projektu było pobudzanie sił wychowanków Świetlicy Podwórkowej do aktywności i twórczego wykorzystywania czasu wolnego.

Artykuł


"Przedszkoliada Tour 2014 - Łódź"

Impreza w Łodzi odbyła się po raz szósty, a patronat nad nią objęli Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Włodzimierz Nykiel oraz Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prof. Danuta Urbaniak-Zając.

Informacja zaczerpnięta z oficjalnej strony www PGE Skra Bełchatów.


11 grudnia studenci i pracownicy Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WNoW uczestniczyli w wydarzeniu Fit Day - na Wydziale Geografii i Turyzmu UŁ

Miłym akcentem był udział Jakuba Jatczaka - studenta I roku studiów magisterskich pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej - dietetyk, doradca żywieniowy - udzielał profesjonalnych rad w zakresie zdrowego żywienia. 

Materiał video TV Toya - tutaj


III edycji projektu ?Jestem fair?. - więcej


Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań w sporcie i w życiu na co dzień było celem imprezy "Jestem fair", w której uczestniczyli siatkarze PGE Skry Bełchatów. - więcej


Z przyjemnością informujemy, że dr Jolanta E. Kowalska z Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WNoW została laureatką V konkursu Polskiej Akademii Olimpijskiej za prace z zakresu olimpizmu i edukacji olimpijskiej.

info strona www PKOL 


Studentki pedagogiki społecznej Wydziału Nauk o WychowaniuUniwersytetu Łódzkiego realizowały Ekologiczny projekt w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych.

Artykuł


Na stronach niemieckiej gazety "Nuernberger Nachrichten" został opublikowany artykuł "Von Polen kannte Ich das Ehrenamt kaum".

Artykuł dotyczy wizyty pracowników i studentów Katedry Pedagogiki Społecznej WNoW UŁ w ramach edycji programu Erasmus Intensive,  w listopadzie 2012 roku w Norymberdze. Artykuł w języku niemieckim 


Wydział Nauk o Wychowaniu i Wydziałowa Rada Pracodawców przy WNoW zorganizowali w dniach 10-11.01.2013 roku w CWFiS UŁ Przedszkoliadę. - więcej


Na stronie internetowej szkoły Grei City Academy w Londynie została zamieszczona informacja dotycząca działania projektu "Jestem Fair" -więcej 


Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego objął swoim patronatem kampanie społecznościową "Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem".

Informacje w mediach:

1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,,,9 ,10 ,1112 ,13


W dniach 17 i 18  września w auli im. Prof. Aleksandra Kamińskiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa ?EDUKACJA - EMOCJE - ROZWÓJ. Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka". Tekst i zdjęcia: Włodzisław Kuzitowicz. - więcej informacji


Pracownicy oraz Studenci Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁzorganizowali dnia 13 kwietnia 2012r. w Głownie "Wojewódzkie Dni Olimpijczyka". Swoją "Olimpiade" rozegrały też przedszkolaki. Materiał TVP Łódź - video


W dniach 15 i 16 marca w hali Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się III edycja PRZEDSZKOLIADA EVENT ŁÓDŹ. Merytorycznie i Lokalizacyjnie imprezę wsparł Wydział Nauk o Wychowaniu, a patronat obiął Dziekan WNoW UŁ Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski. - video


Łódzki dodatek do Gazety Wyborczej zamieścił rozmowę z dr Lidią Janiszewską z Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu  UŁ pt. "Dzieci sieci" poczęto w realu. Rozmawiała Izabella Admaczewska. - Treść 


W dniu  15 marca 2012 roku,  Pracownia WFiZ WNoW Uł za realizację projektu "Jestem Fair" otrzymała wraz z Urzędem Miasta Łodzi statuetkę Lidera Roku 2011 programu Razem Bezpieczniej.

Informacje w mediach: finanse.wp.plfakty.interia.plpolskalokalna.plwiadomosci.gazeta.plwyborcza.plgielda.wp.plstooq.plsamorzad.pap.pl 


Dziennik Łódzki zamieścił artykuł dot. działań Przedszkoliada.pl. Wydział Nauk o Wychowaniu jest jednym z organizatorów eventu. Artykuł Pana Macieja Kałacha - Treść


7 marca br. opoczyńska policja zrealizowała przedsięwzięcie, w ramach projektu ?Kibicuj Bezpiecznie? Dzięki współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących została przeprowadzona Debata Oxfordzka pod hasłem ?Fair play w sporcie = fair play w życiu?. Dr Jolanta Kowalskapracownik Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego WNoWprzedstawiła wyniki raportu z badań w ramach projektu pilotażowego ?Jestem fair? realizowanego w łódzkich szkołach oraz przybliżyła założenia programu "Autoportret kibica".- Informacje z portalu tomaszowmazowiecki.naszemiasto. pl


Zapraszamy do lektury elektronicznej wersji "Kroniki" UŁ, na stronach której ukazała się rozmowa z Panią Profesor prof. zw.dr hab. Ewą Marynowicz-Hetka, Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej na WNoW UŁ. Wywiad zamieszczony jest na stronie 17-stej. - Treść


Na łamach Dziennika Łódzkiego pojawił sie artykuł zatytułowany "Wciąż będą fair" autorstwa Pana Macieja Kałacha. Artykuł dotyczy podpisania Aneksu do porozumienia o współpracy projektu ?Jestem fair". - Treść artykułu


Na łamach płockiego dodatku Gazety Wyborczej pojawił się artykuł dotyczący działań prowadzonych przez Pana prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Szmidta, Kierownika Zakładu Pedagogiki Twórczości. -Artykuł 


Dnia 29 lutego na Wydziale Nauk o Wychowaniu został podpisany Aneks do porozumienia dot. współpracy  projektu ?Jestem fair".
Informacje w mediach: Dziennik Łódzkilodz.onet.plstooq. pl


Na łamach kwartalnika społeczno - politycznego Nowy Obywatel pojawił sie wywiad z Panią dr Anitą Gulczyńską pracownikiem KatedryPedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Artykuł jest zatytułowany "Stygmaty i schematy" autorstwa Pana Michała Sobczyka - Treść


Na stronie portalu gazeta.pl pojawił się artykuł "Niebezpieczne zawody. Gdy praca kończy się traumą" autorstwa Pana Macieja Stańczyka. Artykuł zawiera wypowiedź dr Anny Paszkowskiej - Rogacz pracownikaZakładu Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. - Artykuł


Na stronach Dziennika Łódzkiego został zamieszczony wywiad z Panią prof. zw.dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka. Artykuł zatytułowany "Ciągłe pogłębianie studni" autorsta Pana Pawła Patory. Pani prof. zw.dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka jest Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ Treść wywiadu


Na łamach tygodnika "Głos Nauczycielski" został zamieszczony wywiad z Panią dr Anną Paszkowską - Rogacz pracownikiem Zakładu Psychologii Pracy i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Artykuł jest zatytułowany "Pomóc dobrze wybrać". - Treść


Projekt Jestem fair został nominowany jako reprezentant Polski do międzynarodowego etapu konkursu Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA). To duże wyróżnienie dla Pracowni Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego, Wydziału Nauk o wychowaniu UŁ


Na portalu lodz.miastodzieci.pl została zamieszczona relacja z III Warsztatów Regionalnych dla uczniów łódzkich podstawówek. Patronat nad Warsztatami objął osobiście Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski. - Relacja 


Na łamach Dziennika Łódzkiego pojawił sie artykuł zatytułowany: "Uniwersytet zakłada przedszkole" autorstwa Pana Macieja Kałacha. Artykuł dotyczy działań prowadzonych między innymi na Wydziale Nauk o Wychowaniu. - Treść 


Wydział Nauk o Wychowaniu jest jednym z organizatorów uruchomienia prywatnego przedszkola na Uniwersytecie Łódzkim. Tekst Pani Ilony Jadczyk - Informacja na łamach Expresu Ilustrowanego 


Na łamach Łódzkiego dodatku Gazety Wyborczej pojawił się artykuł dotyczący działań prowadzonych na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Artykuł zatytułowany "W Łodzi będzie nowe przedszkole" autorstwa Pana Marcina Markowskiego - Treść


Na łamach Dziennika Łódzkiego został zamieszczony wywiad z Dziekanem Wydziału Nauk o Wychowaniu Panem prof. nadzw. dr hab. Grzegorzem Michalskim. Artykuł zatytułowany "Szkoła mistrzów sportu i nie tylko". - Treść


W czasopiśmie "Rewia" ukazał się artukuł przybliżający osobę Pani prof. dr hab. Ireny Szewczyk ? Kowalewskiej, pracownika Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Nauk o Wychowaniu. -Artykuł

Tutaj chcemy jednak zamieścić sprostowanie. Habilitacja Pani profesor miała miejsce 10 maja w 2008 roku. 


Wydział Nauk o Wychowaniu wziął udział w akcji "Uniwersytet Łódzki dla dzieci" - Informacja na łamach Expresu Ilustrowanego


Informacja TV Toya relacjonująca "Dzień Studyjny" organizowany przezKatedrę Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Tutaj chcemy jednak zamieścić sprostowanie. Organizatorem "Dni Studyjnych" była Katedra Pedagogiki Społecznej.


Na antenie Radia Żak został wyemitowany wywiad z uczestnikami projektu "Dzień Studyjny" - Audycja (mp3)


Na łamach Dziennika Łódzkiego pojawiła się informacja zatytułowana: "Praktyczne umiejętności na wagę złota" relacjonująca "Dzień Studyjny" organizowany przez Katedrę Pedagogiki Społecznej  Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ - Treść


Informacja TVP Łódź o konferencji naukowej "Uczelnie Wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole" organizowanej przez Katedra Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk o WychowaniuUniwersytetu Łódzkiego


Na łamach Łódzkiego dodatku Gazety Wyborczej pojawił się artykuł oWydziale Nauk o Wychowaniu pt. "Jak uczyć pedagoga uczyć" autorstwa Pana Michała Frąka  Treść artykułu


Na łamach portalu gazeta.pl pojawił się artykuł "Dla młodych nauczycieli kontakt z rodzicami to horror" autorstwa Pana Michała Frąka.

Artykuł jest relacją z konferencji naukowej ?Uczelnie Wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole? organizowanej przezKatedra Badań EdukacyjnychWydział Nauk o WychowaniuUniwersytetu Łódzkiego - Treść artykułu


Na łamach czasopisma "Medycyna i pasje" został zamieszczony artykuł autorstwa Pani dr hab. Eleonory Bielawskiej - Batorowicz, prof. nadzw. UŁ, Dyrektora Instytutu Psychologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Artykuł jest zatytułowany "Czekając na dziecko"

"Czekając na dziecko 1/2"


Informacja z 25.06.2009 w 3 programie TVP (avi)

Reportaż o CUIwE z 8.10.2009 w 3 programie TVP (avi)

Reportaż o CUIwE z 26.06.2010 w 3 programie TVP (avi)