Wydział Nauk o Wychowaniu

Promocja

Joanna Cesarz

Biuro ds. Rozwoju Wydziału
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
ul. Pomorska 46/48, 
91-408 Łódź

tel. (042) 665 54 60
e-mail: joanna.cesarz@uni.lodz.pl