Wydział Nauk o Wychowaniu

Galeria KTW

Galeria Katedry Teorii Wychowania

Środa, 20 kwietnia 2016 r., wydarzenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu:

Dr Arleta Suwalska wraz z uczniami z prywatnej Szkoły Europejskiej w Łodzi, którzy jako wolontariusze czuwali nad sprawnym pokierowaniem przybywających uczestników warsztatów i wykładów. 

 

Dr Arleta Suwalska podczas wykładu dla nauczycieli, pt. „Polityka oświatowa w Wielkiej Brytanii”.

 

Mgr Marcin Rojek wraz z uczestnikami warsztatu „Jak szybko i skutecznie się uczyć? – prawidłowości i techniki uczenia się”.

 

Dr Bożena Banasiak i dr Lidia Janiszewska podczas warsztatu „Lustereczko powiedz mi, jak rozwijać swoje możliwości i ukryte zdolności”.

 

Pracownicy i studenci WNoW (w tym dr Bożena Banasiak,  dr Lidia Janiszewska i mgr Marcin Rojek) jako widzowie występu artystycznego przygotowanego przez Katedrę Edukacji Artystycznej pt. „Usypała Kasia maku”.

 

Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas i dr Aneta Rogalska-Marasińska czuwające nad płynną realizacją programu, przy plakacie XVI Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.


Sobota, 23 kwietnia 2016 r., piknik w Manufakturze:

Pani Dziekan prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając (trzecia od lewej) i pracownicy WNoW (też od lewej): mgr Aleksandra Sieczych-Kukawska, mgr Aleksandra Wodzyńska-Wójcik, dr Aneta Rogalska-Marasińska.

 

Dr Aneta Rogalska-Marasińska promująca ofertę KTWiP (guesty o Łodzi) gościowi pikniku.

 

Dr Aneta Rogalska-Marasińska wraz ze studentką z KEA na rynku Manufaktury przed festiwalowym namiotem.

 

Organizacja stoiska festiwalowego i uzgadnianie propozycji dla uczestników pikniku, (od lewej): mgr Martyna Jastrząbek, dr Marcin Muszyński, mgr Marzena Bort-Szczepkowska, dr Aneta Rogalska-Marasińska i mgr Piotr Kedzia.

 

Dr Aneta Rogalska-Marasińska w trakcie udzielania odpowiedzi na pytania gościa stoiska.

 

Dr Aneta Rogalska-Marasińska i studenci PWFiZ pomiędzy jedną a drugą grupą zawodników (cykl konkurencji składał się z: rzutów do kosza, szybkości w reagowaniu na zadanie/polecenie oraz z wiedzy o sporcie).

 

Niedziela, 24 kwietnia 2016 r., piknik w Manufakturze: 

Niedzielny poranek na stoisku WNoW. Od lewej: dr Joanna Sosnowska (Dyrektor Przedszkola UŁ) i dr Aneta Rogalska-Marasińska.

 

 

Dr Aneta Rogalska-Marasińska uzupełniająca wystawę prac plastycznych uczestników naszego stoiska.

 

Konkurencja rzutu do kosza czasami wymagała pomocy mamy; od lewej widoczni: dr Aneta Rogalska-Marasińska, mgr Piotr Kędzia oraz (na pierwszym planie) dr Jadwiga Robacha.

 

Zakończenie festiwalu, pakowanie materiałów. Od lewej stoją: w pierwszym rzędzie: dr Jadwiga Robacha, dr Anna Gutowska, mgr Aleksandra Sieczych-Kukawska, dr Aneta Rogalska-Marasińska; w drugim rzędzie stoją: mgr Monika Wrona, dr Marcin Muszyński i mgr Wojciech Świtalski.