Wydział Nauk o Wychowaniu

Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego


Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej została powołana do życia 1 października 1991 r. przez ówczesnego rektora Uniwersytetu Łódzkiego - prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego. Jej głównym inicjatorem i pierwszym kierownikiem był prof. zw. dr hab. Ryszard Więckowski (1935 - 2002), wybitny przedstawiciel pedagogiki wczesnoszkolnej w Polsce.  


Od 2002 roku Katedrą kieruje prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska. Zainteresowania naukowe prof. nadzw. dr hab. Wiesławy Leżańskiej mieszczą się w obszarze wczesnej edukacji w aspekcie historycznym i współczesnym oraz w pedeutologii.
Pod względem liczby pracowników Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej jest jedną z największych jednostek Wydziału Nauk o Wychowaniu. Wśród nich znajdują się wychowankowie wybitnych autorytetów Uniwersytetu Łódzkiego oraz wielu innych polskich uczelni.