Wydział Nauk o Wychowaniu

Katedra Pedagogiki Społecznej

Strona domowa Katedry Pedagogiki Społecznej

Projekty socjalne realizowane w roku akademickim 2014/2015 w Katedrze Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego – podsumowanie (pdf)

 


W radością informujemy, że w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się wieloautorska monografia pt. Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje pod redakcją Pani Profesor Ewy Marynowicz-Hetki i Pani Doktor Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Publikacja jest zwieńczeniem rozmów o pedagogice społecznej, które zespół naukowy KPS rozpoczął w maju 2013 roku, przypominając postać i dzieło Profesor Ireny Lepalczyk.

Monografia ukazała się w maju, doskonale wpisując się w obchody 70. lecia Uniwersytetu Łódzkiego, w tym także symbolicznego istnienia Katedry Pedagogiki Społecznej. 

 

E. Marynowicz-Hetka, E. Skoczylas-Namielska (red.), Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015 

Opis monografii:

„Siódmy tom serii „Stała Konferencja Pedagogiki Społecznej”, który oddajemy do rąk Czytelników, ma dla nas szczególne znaczenie. Został bowiem wyróżniony przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu poprzez włączenie do zestawu publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego przygotowanych z okazji jubileuszu 70. rocznicy powstania Uczelni. Jest to dla nas fakt bardzo znaczący, bo podkreśla dokonania Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ, która również, w sensie symbolicznym (z uwagi na 13-letnią nieobecność w latach 1950-1962), obchodzi swój jubileusz. Jej organizacja rozpoczęła się w Uczelni w marcu 1945 r. wraz z przyjazdem do Łodzi Profesor Heleny Radlińskiej, która należała do grona profesorów-założycieli Uniwersytetu Łódzkiego.

Okoliczność jubileuszu stanowi dla nas zobowiązanie wymagające przygotowania pracy na miarę tych 70 lat. Publikacja została pomyślana jako przykład trwania i zmiany w nauce, w badaniach, w kształceniu. Jej zakres obejmuje teksty sięgające do początków pedagogiki społecznej i dzieła jej twórczyni, Heleny Radlińskiej. Wskazuje także na nowe obszary rozwoju pedagogiki społecznej usytuowane w kontekstach i uwarunkowaniach społecznych”.

Ewa Marynowicz-Hetka

 

„Wydanie tej pracy uważam za bardzo szczęśliwą okoliczność dla ugruntowania rangi i doniosłości historycznej nie tylko osób będących bohaterami publikacji, lecz w głównej mierze rozwoju i utrwalenia rangi naukowej dyscypliny, jaką jest pedagogika społeczna”.

 

Z recenzji profesora Tadeusza Pilcha