Wydział Nauk o Wychowaniu

Katedra Teorii Wychowania

Katedra Teorii Wychowania UŁ, którą kieruje prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski dr h.c., stanowi zespół dwóch zakładów naukowo-dydaktycznych: Zakład Teorii Wychowania i Kształcenia, którym kieruje dr hab. Alina Wróbel oraz Zakład Pedagogiki Filozoficznej, którym kieruje dr hab. Anna Walczak prof. UŁ.

Obie jednostki tworzą spójną całość, bowiem prowadzone są w nich badania naukowe dotyczące teoretycznych i filozoficznych podstaw (auto-)socjalizacji, (samo-)wychowania i (samo-)kształcenia zaś kadra akademicka odpowiada za kształcenie w powyższym zakresie studentów różnych specjalności na kierunkach pedagogika i nauczycielskich.

Przedmiotem zainteresowań badawczych pracowników Katedry są:

  • teoretyczne, filozoficzne i ideologiczne podstawy socjalizacji, wychowania i kształcenia;
  • modele i praktyki edukacji alternatywnej (szczególnie w zakresie pedagogiki Montessori) oraz innowacyjnego kształcenia;
  • (makro-)polityka oświatowa oraz pedagogika porównawcza myśli i systemów edukacyjnych na świecie.
  • psychospołeczne podstawy pedagogiki szkolnej.

 

W Katedrze odbywają się raz w miesiącu czwartkowe zebrania naukowe, w trakcie których omawiane są projekty naukowo-badawcze pracowników oraz najnowsze problemy współczesnej pedagogiki.  W ramach upowszechniania nauki akademicy tej Katedry organizują cykliczne konferencje oraz seminaria naukowe.