Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt KBE

Sekretariat Katedry: mgr Małgorzata Oklińska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 108, budynek B)
Tel. 42 665 50 65
Fax. 42 665 52 73

e-mail: kbewnow@uni.lodz.pl