Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt KHWiP

Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)

Tel. 42 665 50 64

Fax. 42 665 50 69

e-mail: kahiwip@uni.lodz.pl