Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego

Sekretariat Katedry Pedagogiki Wieku Dziecięcego: mgr Magdalena Zasada

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 116 , budynek B)

tel. 42 665 50 87, fax. 42 665 50 76

 e-mail: pwd46kat@uni.lodz.pl