Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt KTW

Sekretariat Katedry: mgr Iwona Brzozowska - Kempska

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)
Tel. 42 665 50 85
Fax. 42 665 50 95

e-mail: katewych@uni.lodz.pl