Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt PPS

Sekretariat Katedry: mgr Monika Talaga-Michalska
91-433 Łódź, ul.  Smugowa 10/12
Tel. 42 665 55 90, 42 665 55 59
Fax. 42 665 55 50

e-mail: specjalna@uni.lodz.pl