Wydział Nauk o Wychowaniu

Kontakt PWFiZ

Sekretariat Pracowni: mgr Anna Bartoszewska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 149/153
tel. (42) 635 47 45, fax 635 47 44

e-mail: kwfiz@uni.lodz.pl