Wydział Nauk o Wychowaniu

Nasze specjalności KEAiPT


 "Jeśli planujesz na rok - sadź ryż.
Jeśli planujesz na 10 lat - sadź drzewa.
Jeśli planujesz na 100 lat - ucz ludzi."

                                                       Przysłowie chińskie


Zatem jeśli Twoje plany są dalekosiężne, posiadasz wrażliwość estetyczną, gotowość do rozwijania inwencji twórczej i kompetencji pedagogicznych, Twoje pasje, zainteresowania są związane z różnymi dziedzinami sztuki i chciałbyś je wykorzystać jako potencjał osobisty w swej przyszłej pracy z ludźmi, zapraszamy na specjalność "Edukacja przez Sztukę".


CO JEST CHARAKTERYSTYCZNEGO W TEJ SPECJALNOŚCI?

Nasz podstawowy cykl kształcenia obejmuje przedmioty pedagogiczne, psychologiczne i metodologiczne. Cykl specjalnościowy - edukacja artystyczna jest zorientowana na zintegrowane działania artystyczne (dźwięk, obraz, ruch, światło) i medialne środki przekazu artystycznego. Zatem nasi studenci uczestniczą między innymi w zięciach warsztatowych: dramy, tańca ludowego i współczesnego, grafiki komputerowej, fotografii, form plastycznych, zasad muzyki, komunikacji interpersonalnej, czy zintegrowanych działań artystycznych.


CO PROPONUJEMY DODATKOWO?

  • warsztaty artystyczne dla chętnych studentów
  • pomoc w realizacji ciekawych inicjatyw artystycznych (projekty, wystawy, spektakle)
  • kontynuacja zainteresowań w tematyce badawczej na seminariach magisterskich
  • udział w międzynarodowych wymianach studenckich w ramach programów stypendialnych jak np. Erasmus

DO CZEGO PRZYGOTOWUJEMY?

Absolwent naszej specjalności będzie posiadają kwalifikacje nauczyciela w zakresie szeroko pojętej edukacji artystycznej i animacji kulturalnej, a w szczególności do prowadzenia (inicjowania): 

  • zajęć dydaktycznych w obszarze edukacji artystycznej na różnych szczeblach kształcenia w realizacji przedmiotów: muzyka ,plastyka i wiedza o kulturze (od IV kl. szkoły podstawowej poprzez gimnazjum i liceum profilowane)
  • zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z elementami różnych form powszechnej działalności artystycznej
  • animacji działań kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej
  • zintegrowanych działań artystycznych z wykorzystaniem mediów
  • działalności w obsłudze festiwali, konkursów, imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży
  • działalności w instytucjach kultury i mediach (TV i radio) dla dzieci i młodzieży

W ramach studiów słuchacze uzyskują wiedzę i umiejętności pedagogiczne, humanistyczne oraz związane z powszechną edukacją estetyczną. Są to umiejętności: konstruktorskie, organizatorskie, komunikatywne, poznawcze, praktyczne, kierownicze, projektowania i planowania, pomocnicze (m.in. muzyczne, plastyczne), percepcyjne i ekspresyjne w dziedzinie zintegrowanych form sztuki nowoczesnej.