Wydział Nauk o Wychowaniu

Nasze specjalności PPS


Pracownia Pedagogiki Specjalnej odpowiada merytorycznie za specjalność:

  • Pedagogika resocjalizacyjna

Prowadzi studia podyplomowe:

  • Oligofrenopedagogika  - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

 

Pedagogika resocjalizacyjna -   Specjalność ta pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi zagrożonymi wykolejeniem społecznym, młodzieżą manifestującą różne objawy demoralizacji oraz dorosłymi, którzy złamali normy prawne i obyczajowe.