Wydział Nauk o Wychowaniu

Konferencje naukowe


Krajowe oraz z udziałem gości zagranicznych


Aktualne:


Katedra Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Stowarzyszenie Montessori serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników i studentów kierunków humanistycznych oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na V edycję konferencji, która odbędzie się w dniach 02 – 04 czerwca 2017 roku na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź, ul. Pomorska 46/48

Tematem przewodnim będzie: Nauczyciel w drodze. Pedeutologiczne przersłanie Marii Montesori w XXi wieku.

Rejestracja


Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji w Katedrze Pedagogiki Wieku Dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat:

"Dziecko i wczesna edukacja Horyzonty konstruktywistyczne i kognitywistyczne" 

która odbędzie się w dniach 15 – 16 maja 2017 roku w Łodzi

Konferencja objęta jest patronatem:

  • Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN
  • Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dr hab. Danuty Urbaniak-Zając, prof. UŁ

Komunikat 1

Karta zgłoszenia


Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej pod patronatem Towarzystwa Historii Edukacji na temat:

„Zachować dla przyszłości.
Sprawy oświaty, edukacji i nauki w przekazie prasowym XIX i XX wieku” 

która odbędzie się w Łodzi w dniach 14-15.11.2016 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Program konferencji


 II KONFERENCJA GERONTOLOGICZNA – „STAROŚĆ W NURCE ŻYCIA”

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z: Łódzkim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Stowarzyszeniem Gerontologów Społecznych ma zaszczyt zaprosić na II Konferencję Gerontologiczną  z cyklu: Refleksje nad starością, pt. „Starość w nurcie życia”.


Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września 2016 r. Miejscem obrad jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.


Szczegółowe informacje i dostęp do karty zgłoszenia znajdują się w komunikacie poniżej.

Komunikat 1

 


Katedra Pedagogiki Społecznej WNoW UŁ serdecznie zaprasza do udziału w konferencji Participatory Social Work: Approaches, Barriers, Critique, która odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 w siedzibie Wydziału Nauk o Wychownaiu UŁ (ul. Pomorska 46/48)
Współorganizatorem konferencji jest European Research Institute for Social Work (ERIS).

O konferencji:

Participatory social work raises anew the issues of credibility of knowledge, processes of its creation and use, the purpose of social work, its relationship to politics, and - above all - the role and competences of a social worker (co-)constructing social change in partnership "with" and not just "for" the service users. In terms of research, in the more radical viewpoints, it can be associated with the gradual de-academization of both the empirical and theoretical aspects of social work.

In Łódź – a city with multicultural history – we plan to debate around the following issues:

-          Theoretical approaches to participatory social work

-          Participatory research strategies

-          Participatory social work as a praxis/in practice

-          Barriers to implementation of participatory social work

-          Critical perspective on participatory social work

We would also like to encourage you to participate in the events accompanying the debate:

-          28 September 2016, a symposium: Participatory Approaches in Social Work Research – discussion of controversies identified during ERCRSW seminaries devoted to summing up the annual research seminars of the Centre Européen de Ressources pour la Recherche en Travail Social/European Resource Center for Research in Social Work, dealing since 2008 with the issues of approaches to participatory research in social work    

-          28 September and 1st October  2016 - study visits to selected social work projects and institutions in Łódź

 

Kontakt:
Pomorska 46/48 Street

91-408 Łódź

email: eris.lodz@uni.lodz.pl

Kierownik: Dr Anita Gulczyńska

Call for Paper 
Registration Form

 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rodzina – Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”

Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina – Praca pt. „Kobiety i mężczyźni w rolach rodzinnych i zawodowych”.

Konferencja odbędzie się w dniach 28-29 listopada 2016 r. Miejscem obrad jest Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi.

Szczegóły na www.rodzinaipraca2016.uni.lodz.pl


ODBYŁY SIĘ:  


 

Katedra Badań Edukacyjnych UŁ  serdecznie zaprasza na  konferencję zatytułowaną „Biografie nieoczywiste-kryzys, przełom, transgresja w perspektywie interdyscyplinarnej”, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 2- 3 marca 2016. Obrady będą miały miejsce w budynku Centrum Konferencyjnego w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 16/18.Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji https://biografienieoczywiste.wordpress.com/
Treść zaproszenia, szczegółowe informacje oraz karta zgłoszenia dostępne w pliku: (tutaj pliki z  załącznika ) Serdecznie zapraszamy!

W imieniu organizatorów, 
sekretarz naukowy konferencji
Dr Magda Karkowska 


X ŁÓDZKA KONFERENCJA BIOGRAFICZNA Z CYKLU BIOGRAFIA I BADANIE BIOGRAFII „PRZEŁOMY BIOGRAFICZNE I UCZENIE SIĘ”

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ  serdecznie zaprasza do udziału w dziesiątej, jubileuszowej ogólnopolskiej konferencji dotyczącej badań biograficznych, realizowanych głównie w obszarze edukacji dorosłych/andragogiki, jak również w zakresie gerontologii społecznej i pedagogiki. Obrady odbędą się w dniach 5-6 lutego 2016 w Łodzi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego,ul. Kopcińskiego 16/18

Zaproszenie
Karta zgłoszenia


Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka”, która odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.  Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany myśli naukowej i poglądów na temat roli i miejsca kultury fizycznej i zdrowotnej w egzystencji współczesnego człowieka oraz wskazanie nowych kierunków badań i rozwoju w tej dziedzinie.


W dniach 12-13 maja 2015 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Granice dyscyplinarne kształcenia akademickiego – wiarygodność w relacjach międzyludzkich”. W ten sposób Wydział Nauk o Wychowaniu chce włączyć się w obchody 70. utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego, czyniąc jednocześnie tę znamienitą okoliczność okazją do spotkania się i dyskusji na temat ważnych dla środowiska akademickiego kwestii.

Do udziału w konferencji zaproszone zostaną osoby, które w przeszłości pracowały na Wydziale Nauk o Wychowaniu lub wcześniej na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, oraz osoby które bezpośrednio związane są z innymi wydziałami Uniwersytetu Łódzkiego, ale z Wydziałem współpracują.


Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ ma przyjemność zaprosić do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka, która odbędzie się 20.04.2015 r. w Łodzi.  - więcej


II Konferencja Naukowa „Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku” Łódź, 15-16 października 2014 r. program


Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej WNoW UŁ zaszczyt zaprosić do udziału w I Konferencji Gerontologicznej z cyklu: Refleksje na starością „Obiektywny i subiektywny wymiar starości”. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 26-27 września 2014r. Więcej informacji na stronie www Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej.

Program

Komunikat


Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym:

Wokół życia duchowego.
Myśl pedagogiczna Bogdana Nawroczyńskiego i jej współczesne implikacje.

Seminarium odbędzie się w dniu 5 listopada 2014r., w Centrum Konferencyjno Szkoleniowym Uniwersytetu Łódzkiego - więcej.


Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli i Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk o Wychowaniu oraz Międzynarodowe Biuro Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Jednojęzyczność i wielojęzyczność. Świat w obliczu wielokulturowości Monolingualism and multilingualism. The World in the face of multiculturalism - więcej,  plakat


Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii, Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ zaprasza na II Konferencję Naukową pod patronatem Towarzystwa Historii Edukacji nt. Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku. Łódź, 15-16 października 2014 r.


Archiwum


Konferencja podsumowująca projekt: 

POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ. PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA WCZESNEJ EDUKACJI

  • Łódź, 7 czerwca 2014 r.
  • Rozpoczęcie - godz. 9.30
  • Dyskusja podsumowująca, zamknięcie konferencji - 17.00-18.00 
  • Miejsce konferencji Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN, ul. Lodowa 94, 93-232 Łódź

Program konferencjiSerdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, której tematem jest ?Profesjonalizacja w akademickim kształceniu pedagogów?.

Spotkanie odbędzie się  w dniach 10-11 kwietnia 2014 roku. Miejscem obrad będzie Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego, mieszczące się przy ulicy Kopcińskiego 16/18, w Łodzi.


Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowym: Przedwczesne kończenie nauki i edukacja drugiej szansy. Seminarium odbędzie się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18, dnia 25 lutego 2014 roku.


VIII Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii ?Biografie edukacyjne w kontekście całożyciowego uczenia się? 

 


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli WNoW UŁ we współpracy z Wydawnictwem WoltersKluwer zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej pod tytułem:  PRZYWÓDZTWO EDUKACYJNE ? WSPÓŁCZESNE WYZWANIA. Konferencja odbędzie się 5 grudnia 2013 roku w Warszawie.

Gościem specjalnym jest Profesor Christopher Day z Uniwersytetu w Nottingham, autor książek tłumaczonych na wiele języków świata i zdobywca prestiżowej nagrody: Michael Huberman Award for Excellence in Research on Teachers:  http://www.nottingham.ac.uk/education/people/christopher.day
 
Konferencja objęta jest patronatem KNP PAN.


Instytut Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu  ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Rodzina - Praca pt. ?Mnogość ról - mnogość sfer", która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Centrum Szkoleniowo ? Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Szczegółowe informacje o konferencji i zapisy na stronie:

rodzinaipraca2013.uni.lodz.pl


Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji Naukowej pt.: ?Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji? Łódź, 17 kwietnia 2013 r.

Uwaga !!!

Konferencja "Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji" została przełożona z dnia 17.04.2013 na 13.11.2013. - więcej


Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych UŁ oraz Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli WNoW UŁ zapraszają do udziału w konferencji Edukacja akademicka w procesie zmian. Pytanie o oblicza sukcesu studenta.Konferencja organizowana w ramach projektu ERASMUS Multilateral?Lost in Transition (LiTE)?. Projekt nr: 517705-LLP-1-2011-1-UK-ERASMUS-ESIN

Konferencja odbędzie się 12 listopada 2013 roku, w godz. 11.00-15.30 w Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne UŁ, Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, sala nr 1.


Łódzkie Towarzystwo Naukowe i Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego organizują w dniu 27 maja 2013 roku seminarium naukowe na temat: ?Pedagogika społeczna ? wstępy i kontynuacje?. - więcej


VII Łódzka Konferencja Biograficzna

Biografia i badanie biografii ?Osobliwości biografii edukacyjnych?

15-16 lutego 2013 ? Łódź

Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48

Informacje

Karta zgłoszenia


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej W Rogowie, Wydział Leśny SGGW W Warszawie We Współpracy Z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych Zaprasza Na: XVII Konferencję Z Cyklu Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa. Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ objął patronat nad konferencją.

Karta zgłoszenia

Informacje dodatkowe

strona www


Wszystkich zainteresowanych dyskusją na temat twórczych form pracy ze studentami i chcących podzielić się swoim doświadczeniem dydaktycznym, serdecznie zapraszam do udziału w konferencji

?Twórczy Uniwersytet. Kreatywne formy pracy ze studentami?.

Zaproszenie


W dniu 20 listopada 2012 roku w Sali Rady Wydziału na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (, ul. Pomorska 46/48, budynek A, sala 106). odbędzie się prezentacja wyników badań projektu naukowo-badawczego realizowanego w ramach grantu Prezydenta miasta Łodzi.

Organizator Zespół Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli WNoW - więcej


Katedra Edukacji Artystycznej WNoW UŁ serdecznie zaprasza na konferencję naukową na temat: "O Tożsamość Zawodową Pedagoga Sztuki",która odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2012 roku w Łodzi (Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ, ul. Kopcińskiego 16/18). Więcej informacji na stronie www Katedry.


Konferencja naukowa Kształcenie ustawiczne w przestrzeni szkolnictwa wyższego. Konferencja odbędzie się 24.10.2012 w godzinach 10.00-17.00 w Hotelu Borowiecki przy ulicy Kasprzaka 7/9 - więcej informacji


Zaproszenie

na II Konferencję Naukową nt. "Działalność oficyn wydawniczych na rzecz edukacji, szkolnictwa i oświaty w XIX i XX wieku.". Łódź 15-16 października 2012 r.


Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

oraz

Konsorcjum realizujące projekt LLP Leonardo da Vinci: EL4VET - Kompetencje Emocjonalne w Obszarze Edukacji Zawodowej
zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej z cyklu EDUKACJA ? EMOCJE ? ROZWÓJ pt. Edukacja emocjonalna: teoria i praktyka
Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 września 2012 roku
w Auli im. Aleksandra Kamińskiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 46/48, Łódź).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Plan Konferencji


Autobiografia ? biografia ? narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej


6th TEPE Conference ? ?Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe? www.tepe2012.uni.lodz.pl

Zaproszenie


VI Łódzka Konferencja Biograficzna Biografia i badanie biografii ? ?Typowe i wyjątkowe biografie edukacyjne? 17-18 lutego 2012 ? Łódź - informacje


Zaproszenie na II Konferencję Naukową nt. "Czasopiśmiennictwo XiX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji". Łódź 18-19 października 2011 r.

Plan konferencji


Łódź, 27-28 września 2011 r.

?Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku
- możliwości i zagrożenia
? - Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ Partner: Stowarzyszenie Rozwoju Kadr

Miejsce konferencji:

Centrum Szkoleniowo - Konferencyjne
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18

zaproszenie


W dniu 7 października 2011 roku w Hotelu Andel's w Łodzi, przy ul. Ogrodowej 17 odbędzie się konferencja pt. ?Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju ekonomiczno-społecznego województwa łódzkiego", podsumowująca projekt ?Pewna sprawa - kwalifikacje to podstawa!".

Informacja


W dniach 26- 27 czerwca 2011 odbyła się w Rabacie, stolicy Maroka dwudniowa konferencja poświecona rozwojowi systemu doradztwa zawodowego w tym kraju. Konferencję zorganizowana została pod auspicjami Komisji Europejskiej przy wsparciu programu TAIEX (Technical Assistance Information Exchange Instrument). - więcej


Uczelnie Wyższe w kształtowaniu pedagogicznej praktyki w szkole

1 czerwca 2011 Łódź

Instytut Europejski w Łodzi ul. Piotrkowska 262/264, 90-361 Łódź

Organizator:
Katedra Badań Edukacyjnych,
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Projekt Przyjazna i Bezpieczna Szkoła
? praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

Program konferencji

Patronat medialny

Instytut Psychologii UŁ oraz Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ?Zdrowie w cyklu życia człowieka?

Konferencja odbędzie się 20 ? 22 maja 2011 r. w Łodzi w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego


Więcej informacji można znaleźć na stronie Instytutu Psychologi


Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na konferencję ?Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego?. Konferencja jest trzecią edycją ogólnopolskich spotkań naukowych w ramach Łódzkiego Forum Dydaktycznego skupiającego środowisko naukowe (od profesorów po studentów), nauczycieli i wychowawców oraz reprezentantów władz oświatowych.

Celem konferencji jest naukowa wymiana myśli i doświadczeń przedstawicieli teorii i praktyki edukacyjnej. Planujemy, że konferencja będzie miała charakter edukacyjny, gdyż słuchaczami będą również studenci UŁ i KN w Zgierzu.

Konferencja odbędzie się 30-31 maja 2011 r. w Łodzi w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 16/18

Więcej informacji znajduje się w:

Komunikacie I

Karta zgłoszenia

 


Polsko-słoweńskie sympozjum naukowe nt. Ewaluacja a jakość edukacji. Koncepcje, osiągnięcia, kierunki praktycznych rozwiązań Łódź, 16 grudnia 2010 r. godz. 14.00-18.00

zorganizowane przez Katedrę Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego - Program Sympozjum


Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, oraz SpeedUp Group zapraszają na Konferencję BizShow #1 Rozpocznij swój biznes.
Rejestracja i informacje: www.lapa.uni.lodz.pl - program konferencji
Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2010 roku
Wydział Prawa i Administracji UŁ, (Aula Zielona) ul. Kopcińskiego 8/12, Łódź


Instytut Psychologii UŁ oraz Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zapraszają do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: ?Zdrowie w cyklu życia człowieka? -http://www.psych.uni.lodz.pl/konferencja-zdrowie.html


Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na Seminarium oraz Konferencję organizowane w ramach projektu Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów poświęcone problematyce szerokorozumianego poradnictwa zawodowo edukacyjnego.

Seminarium odbędzie się w dniu 21 października 2010 roku
Instytut Europejski w Łodzi, Willa Schweikerta, ul. Piotrkowska 262/264, 90?361 Łódź

Konferencja odbędzie się w dniu 28 października 2010 roku
Hotel Borowiecki, ul. Kasprzaka 7/9, 91078 Łódź

Udział w spotkaniach jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wyżywienie dla zarejestrowanych uczestników.

Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania Państwa udziału w Seminarium oraz Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres zwrotny ewa_kos@uni.lodz.pl

Projekt: Wsparcie metodyczne procesu rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Pomorska 46/48, 91408 Łódź


11 lutego 2010 r.

Seminarium "Młode kadry w naukach o wychowaniu - problemy, szanse, ograniczenia"

Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na II seminarium naukowe poświęcone problematyce ?Młodych kadr w naukach o wychowaniu ? problemy, szanse, ograniczenia?, organizowane w ramach projektu Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Seminarium odbędzie się w Łodzi na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ (ul. Pomorska 46/48, Łódź), a wiodącymi tematami będą:

  • relacje międzypokoleniowe w nauce (dr Danuta Lalak, Uniwersytet Warszawski)
  • metodologia i warsztat badawczy (dr Marta Wiatr, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa).

Warunki uczestnictwa pozostają niezmienione: udział w spotkaniu jest nieodpłatny; organizatorzy zapewniają również wyżywienie oraz transport zainteresowanych osób z (i do) Warszawy w dniu seminarium.


9-10 grudnia 2009 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa CUIwE "Innowacje w edukacji akademickiej - szkolnictwo wyższe w procesie zmiany" Organizator: Centrum Upowszechniania Innowacji w Edukacji, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Szczegóły: www.cuiwe.uni.lodz.pl/konferencje


4 grudnia 2009 r.
Studencka konferencja naukowa "Student aktywny? Akademicka i pozaakademicka działalność studentów."
Szczególy: wnow.uni.lodz.pl/konf/index.html

26 - 28 listopada 2009
Rodzina i praca z perspektywy wyzwań i zagrożeń. Relacja rodzina-praca w warunkach kryzysu

Organizator: Instytut Psychologii UŁ

Tematyka:
Rodzina i praca to dwa główne obszary aktywności ludzkiej. Harmonijne połączenie życia rodzinnego i zawodowego sprzyja osiągnięciu samorealizacji i zadowolenia. Jednocześnie w obu obszarach jednostka może napotykać zagrożenia. Wszyscy, którzy poszukują odpowiedzi na pytania o wyzwania, jakie przed jednostką stawia rodzina i praca, a także towarzyszące temu zagrożenia, znajdą forum do przedstawienia wyników swoich badań i przemyśleń podczas planowanej konferencji naukowej.
Miejsce: Łódź
Kontakt:
ul. Smugowa 10/12
91-433 Łódź, tel. (42) 66 555 80
tel. (42) 66 555 81, fax. (42) 66 555 83
konferencja2009@uni.lodz.pl

Kierownik naukowy:
prof. nadzw. dr hab. Lucyna Golińska
Sekretarz naukowy:
dr Anna Paszkowska-Rogacz


19 ? 20 listopada 2009
Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku
Organizator: Zakład Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ


15 ? 16 października 2009 r.
Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji
Organizator: Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii Wydziału Nauk Wychowaniu UŁ


6-7 października 2009r.
Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku ? teoria i rozwiązania praktyczne
Organizator: Pracownia Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ


21 ? 22 września 2009 r.
Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych
Organizator: Zakład Teorii Wychowania Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ


5-6 grudnia 2008
Seminarium międzynarodowe "Participative Approaches in Social Work Research"
Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej


6 lutego 2009 r.
Biografia i badanie biografii ? ?Uczenie się z biografii?
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ


19-21 września 2008 r.
III Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Filozoficznej Filozofia wychowania w Europie w XX wieku
Organizator: Zakład Pedagogiki Filozoficznej UŁ


6 maja 2008
Seminarium naukowe nt. kształcenia zawodowego, kształcenia nauczycieli w Niemczech oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
(z udziałem gości z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy)
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ
Zaproszenie dla Pracowników i Studentów


14-15 kwietnia 2008 - III
Seminarium Metodologiczne ?Metodologiczne problemy tworzenia i przekazu wiedzy w pedagogice.
Oblicza akademickiej praktyki,
Organizatorzy: Katedra Badań Edukacyjnych WNoW UŁ7-8 lutego 2008
Konferencja ?Biografia i badanie biografii - w obszarze zainteresowań poznawczych i kompetencji praktycznych andragoga?
Organizator: Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej UŁ


16 listopada 2007 r.
II Ogólnopolska Konferencja ?Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka?
Organizatorzy:
Katedra Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej O/Łódź
Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet O/Łódź


26-27 kwietnia 2007
II Ogólnopolska Konferencja ?Teoria i praktyka kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej przeszłość - przyszłość ? teraźniejszość?
Organizator: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej WNoW UŁ

Zagraniczne


Rok 2008 ? wykaz konferencji

Rok 2009 ? wykaz konferencji

Promocja konferencji

Istnieje możliwość zamieszczania informacji o organizowanych konferencjach, spotkaniach, seminariach na stronach:

http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm (baza danych kursów/ szkoleń dla edukatorów osób dorosłych programu Grundtvig/ Comenius