Wydział Nauk o Wychowaniu

Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej


Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w kolejnej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego


Tegoroczna konferencja zatytułowana Nauczyciel w przestrzeni edukacyjnej dziecka odbędzie się 20.04.2015 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ.


Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na kulturowo-społeczny kontekst i warunki rozwijania nauczycielskich kompetencji, a także szerzej: krytyczny namysł nad kulturą edukacji.
Zakładając, że zmiana koncepcji kształcenia nauczycieli może powodować zmiany całego procesu edukacyjnego (w tym również kompetencji nauczyciela i ucznia), chcemy pochylić się nad problemami: czego i dlaczego tego właśnie uczyć w aktualnej sytuacji cywilizacyjnej w szkole, która przestaje być podstawowym źródłem wiedzy oraz jak przygotować do tej zmiany nauczycieli? Jakich zmian naprawdę trzeba w polskiej szkole?
Zasadniczego znaczenia nabiera szukanie odpowiedzi na pytania: Jacy nauczyciele zajmują się edukacją dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Jak funkcjonują w różnych dyskursach pedagogiki wczesnoszkolnej? Jakie są ich kompetencje w zakresie wspierania rozwoju dzieci poprzez wykorzystywanie różnych strategii edukacyjnych? W jaki sposób zachęcić nauczycieli do zmiany sposobu pełnienia swej zawodowej roli, do oderwania się od przyzwyczajeń związanych z organizacją procesu nauczania
Istotne miejsce w problematyce dotyczącej kształcenia nauczycieli zajmują zagadnienie dotyczące związków teorii z praktyką. Jak przenieść na grunt kształcenia akademickiego koncepcję „refleksyjnej praktyki” pozwalającej na tworzenie wiedzy osobistej studentów, stanowiącej podstawowy pomost do zrozumienia teorii akademickiej i do robienia z niej użytku?
Szczególne znaczenie mają dla nas badania, które stanowią ujęcia wielodyscyplinarne z zachowaniem równowagi między teoriami a praktycznymi rozwiązaniami szczegółowymi.


Przewidujemy opłaty konferencyjne w różnej wysokości w zależności of formy uczestnictwa w konferencji:

  • 380 zł – opłata obejmuje udział w obradach, materiały konferencyjne, lunch, uroczysty obiad, publikację artykułu – po uzyskaniu pozytywnej recenzji,
  • 250 zł – opłata obejmuje udział aktywny w obradach bez publikacji, materiały konferencyjne, lunch, uroczysty obiad,
  • 100 zł – udział bierny.

Dalsze informacje dotyczące konferencji zostaną wkrótce przesłane w formie komunikatu. Wówczas podany zostanie również numer konta, na który będzie można dokonywać wpłat.


Zgłoszenia (karta zgłoszenia w załączniku) prosimy przesłać do dnia 21.12.2014 r. na adres sekretarzy konferencji:

Licząc na ciekawą wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami konferencji - serdecznie zapraszamy!


Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska


 KARTA ZGŁOSZENIA