Wydział Nauk o Wychowaniu

Streszczenia i recenzje prac doktorskich


1. mgr Monika Wojtczak "Przestrzeń społeczna szkoły - rekonstrukcja z punktu widzenia podejść mediacyjnych" - promotor: prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja: prof. dr hab. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego

Recenzja: prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theissz Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


2. mgr Wojciech Świtalski "Uczenie się dorosłych w zabawie – perspektywa andragogiczna" - promotor: prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Recenzja: dr hab. Ewa Skibińska Uniwersytet Warszawski


3. mgr Ewa Kos "Warunki uczestnictwa społecznego w doświadczeniach biograficznych kobiet odnoszących sukcesy zawodowe" - promotor: prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak–Zając

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa

Recenzja: dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Społecznych


4. mgr Małgorzata Wójcik "Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią" - promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Szmyd

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja: prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Recenzja: Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański

5. mgr Izabela Kamińskia-Jatczak "Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny"- promotor prof. zw. dr hab. Ewa Marynowicz-Hetka

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja: dr hab. prof. APS Jerzy Szmagalski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademia Pedagogiki Specjalnej

Recenzja: dr hab. prof. APS Jerzy Szmagalski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Akademia Pedagogiki Specjalnej