Wydział Nauk o Wychowaniu

Granty Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ

 


Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ ogłasza nabór wniosków na konkurs „Granty naukowo-badawcze Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego” finansowany ze środków na działalność statutową. O grant mogą ubiegać się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Nabór dotyczy projektów planowanych do realizacji w 2017 r. Formularz wniosku Wnioskodawca składa do dnia 30 listopada 2016 r. w wersji papierowej do Biura ds. Rozwoju Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ (mgr M. Bort-Szczepkowskiej) oraz w wersji elektronicznej na e-mail nauka_wnow@uni.lodz.pl.


REGULAMIN KONKRUSU NA GRANT NAUKOWO-BADAWCZY DZIEKANA WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO


Kryteria oceny wniosku o grant Dziekana WNoW UŁ


Wniosek o przyznanie grantu Dziekana WNoW UŁ

Protokół odbioru wyników badań


WYNIKI: 

Lista rankingowa wniosków składanych w odpowiedzi na I edycję konkursu na grant naukowo-badawczy Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (rok 2015)