Wydział Nauk o Wychowaniu

Ogłoszenia


Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem "Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty"  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2. zleci wykonanie zadania w ramach umowy cywilno-prawnej. Zlecenie będzie polegało na opracowaniu strony internetowej projektu.
Główne założenia: strona internetowa z możliwością edycji treści i dodatkowymi funkcjonalnościami. Portal informacyjny z możliwością wyboru języka, tablicą ogłoszeń, newsami, galerią zdjęć, podział strony na menu lewostronne i centralny panel główny, który zawiera treści, linki, pliki graficzne. W nagłówku strony umieszczone logotypy: loga UE, POKL, promuje łódzkie oraz logo projektu. W stopce strony umieszczone logotypy (loga Stuttgarter Jugendhaus gGmbH, UŁ oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu. Główna strona powinna zawierać ?aktualności? wzbogacone o miniaturkę zdjęcia.
 
Menu: 
Wygląd
 • Menu lewe rozwijalne ? prosta animacja
Funkcje
 • Menu posiada 3 poziomy zagłębień wg wzoru: ?O projekcie? ? ?Zespół projektu? ? ?Jan Kowalski?,
 • Menu jest edytowalne pod względem liczby oraz treści każdego z ?przycisków?. Oznacza to, iż Administrator ma możliwość wyłączenia niepotrzebnych elementów strony (wyłączenie nie powoduje utraty zapisanych danych na podstronach). Za pośrednictwem panelu administracyjnego istnieje również możliwość edycji nazw poszczególnych przycisków,
 • Maksymalna liczba pozycji I poziomu wynosi 20, drugiego i trzeciego ? po 10 (za wyjątkiem podstrony ?Galeria? ? opisano w punkcie 4),
 • W przypadku podpięcia II poziomu zagłębienia, I poziom posiada graficzną informację o takim fakcie,
 • Menu w części zawiera wstępnie przygotowane przez Wykonawcę strony,
 • ?Aktualności? ? podpięte do newsów, wyświetlane na głównej stronie w formie nagłówków,
 • ?Galeria? ? w I poziomie zagłębienia ? miniaturki linkujące do poszczególnych galerii (II poziom zagłębienia, możliwość wstawienia co najmniej 20 galerii),
 • ?Kontakt? ? podstrona wzbogacona o mapkę, na której wskazano lokalizację Biura Projektu oraz zaangażowanych w realizację Wydziałów.
Specyfika stron edytowalnych:
 1. Możliwość dodawania plików (jpg, pdf, doc,xls) w obszarze centralnego panelu głównego,
 2. Możliwość formatowania tekstu w edytorze on-line (edycja w zakresie: wielkość czcionki, rodzaj, kolor, wstawianie wypunktowania, pogrubienie, kursywa, podkreślenie), funkcja ?cofnij? (ctrl+z),
 3. Możliwość zmiany kolejności wstawionych fotografii w sposób umożliwiający efektywne zarządzanie plikami przy ich większej liczbie.
Pisemne oferty przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w Biurze Projektu, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 111 w godz. 07.30 ? 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60). Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe - Opracowanie kwartalnych raportów monitorujących przebieg realizacji projektu.
Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczsnym wypadnięciem z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2. zleci wykonanie zadania w ramach umowy cywilno-prawnej. Zadanie to polegać będzie na opracowaniu kwartalnych raportów (średnio 60 h na raport) monitorujących przebieg realizacji projektu (zwłaszcza poziom osiągnięcia poszczególnych celów projektu, jakość i poziom osiągniętych rezultatów na podstawie wykorzystanych przez zespół projektu narzędzi raportowania i sprawozdawczości wewnętrznej projektu), które będą współistnieć z obowiązującymi procedurami w Uniwersytecie Łódzkim, będą zgodne z dokumentami programowymi POKL, a także będą wprost odnosić się do wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatów proponowanych we wniosku o dofinansowanie. Raporty te powinny umożliwić systematyczną ocenę postępów z wdrażanych działań, bieżącą weryfikację tempa i kierunku, w którym podąża projekt.
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, kompetencje naukowo - badawcze
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS .
Pisemne oferty (zawierające wstępny zamysł wraz ze schematem narzędzi monitorujących wraz z propozycją wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia w Biurze Projektu, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 111 w godz. 07.30 ? 15:30 (tel. kontaktowy 42 665 54 60). Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
24.01.2014 r.

Zapytanie ofertowe - Specjalista ds. rekrutacji i koordynacji form wsparcia dla nauczycieli Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2, poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. szkoleń (obsługa szkoleń dla nauczycieli, w okresie trwania projektu tj. 01.2014 - 06.2015, średnio 50h w miesiącu, umowa cywilno-prawna).
 
Zakres zadań:
 • rekrutacja nauczycieli na szkolenia/warsztaty
 • organizacja i obsługa form wsparcia dla nauczycieli
Wymagania:
 • wykształcenie min. średnie
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS. 
Pisemne oferty (zawierające propozycję wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu. Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 
Kontakt:
 ul. Pomorska 46/48, 
budynek A, pokój 111, 
nr tel.: 42 665 54 60
e-mail: biuro.terapia@uni.lodz.pl
 Łódź, 24 stycznia 2014 r.

Zapytanie ofertowe - narzędzia monitoringowe. Uniwersytet Łódzki w związku z realizowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu projektem ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem  z systemu oświaty?  finansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddzialanie 9.1.2,  zleci wykonanie zadania w ramach umowy o dzieło. Zadanie to polegać będzie na opracowaniu zestawu narzędzi monitorujących przebieg realizacji projektu (zwłaszcza poziom osiągnięcia poszczególnych celów projektu, jakość i poziom osiągniętych rezultatów, narzędzi raportowania i sprawozdawczości wewnętrznej projektu), które będą współistenieć z obowiązującymi procedurami w Uniwersytecie Łódzkim, będą zgodne z dokumentami programowymi POKL, a także będą wprost odnosić się do wskaźników produktów oraz wskaźników rezultatów proponowanych we wniosku o dofinansowanie. Narzędzia te powinny umożliwić systematyczną ocenę postępów z wdrażanych działań, bieżącą weryfikację tempa i kierunku, w którym podąża projekt - powinny być opatrzone w komentarz odnoszący się do terminarzu wpływu do biura projektu/przepływu pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu zarządzającego. 
 
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe, kompetencje naukowo - badawcze
 • znajomość procedur UŁ, wytycznych kwalifikowania wydatków w POKL,
 • samodzielność w działaniu, odpowiedzialność, umiejętność analitycznego myślenia,
 • mile widziane doświadczenie w pracy przy projektach współfinansowanych z EFS.
Pisemne oferty (zawierające wstępny zamysł wraz ze schematem narzędzi monitorujących wraz z propozycją wynagrodzenia) przyjmowane będą w okresie 10 dni od ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu. Oferty mogą być przekazywane osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 
Skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
Kontakt:
ul. Pomorska 46/48, 
budynek A, pokój 111, 
nr tel.: 42 665 54 60
e-mail: biuro.terapia@uni.lodz.pl
 Łódź, 24 stycznia 2014 r.

W wyniku konkursu na przygotowanie portalu rekrutacyjnego na potrzeby realizacji projektu ?Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli? do realizacji zadania wybrany został Pan Bartosz Kukuła
 Łódź, 31 października 2013 r.

Konkurs na przygotowanie portalu rekrutacyjnego na potrzeby realizacji projektu ?Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli?
 • Termin realizacji  04.11.-30.11.2013

Do obowiązków/czynności dla osoby tworzącej stronę internetową będzie należeć:

 1. Wykonanie projektów graficznych  strony  rekrutacyjnej www  i  elementów graficznych całej strony na potrzeby projektu ?Kreator zdrowia i aktywności fizycznej. Krótkie formy doskonalenia nauczycieli szkół podstawowych?.
 2. Wdrożenie projektów graficznych strony www i wykonanie wdrożenia systemu zarządzania treścią  i niezbędnych modułów: m. in. rekrutacji, wyszukiwarki, zarządzania użytkownikami i ich danymi, galerii  i inne skrypty niezbędne do realizacji  projektu.
 3. Wykonanie strony www pod kątem pozycjonowania i użyteczności.
 4. Optymalizacja serwisu pod znane przeglądarki.
 5. Wypełnienie serwisu treścią, wprowadzenie poprawek  i założenie kont dla wszystkich użytkowników.
 6. Zgłoszenie strony www do znanych wyszukiwarek i założenie szczegółowych statystyk Google.
 7. Wykonanie wzoru plakatu na potrzeby rekrutacji.
Oferty podpisane i opatrzone datą należy zgłaszać (osobiście) do dnia 31 października 2013 r. na adres Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego 90-236 Łódź, ul.  Pomorska 149/153 budynek B, pokój 601/1
Wybór osoby, która wykona portal rekrutacyjny na potrzeby projektu zostanie ogłoszony w 31.10.2013r. na stronie www.wnow.uni.lodz.pl.
 Łódź, 18 października 2013

Wyniki wyboru partnera w projekcie ?Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci szkół dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty? (POKL/I/9.1.2/PN/13)

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH Geschäftsstelle został wybrany partnerem w projekcie Terapia przez rozwój. Program rozwoju sieci szkół dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, koordynowanym przez Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Do zakresu zadań partnera ponadnarodowego należeć będzie: współtworzenie Projektu, oraz realizacja następujących działań:
 1. przygotowanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami o dofinansowanie,
 2. współpraca przy uszczegółowieniu procedury badań i opracowywaniu ścieżek wdrożenia nowatorskiego systemu pracy; współorganizacja wizyt studyjnych,
 3. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń metodycznych szkoleń dla nauczycieli
 4. wspieranie i dookreślanie metodyki działalności szkolnych ośrodków kariery
 5. współpraca przy opracowaniu materiałów i założeń merytorycznych? metodycznych szkoleń i zajęć dla uczniów
 6. przekazywanie wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność.

Łódź, 15 sierpnia 2013 r.

NOTICE OF COMPETITION:
Open competition for the selection of an international partner for the project POKL
of 24 July 2013

Dean of the Faculty of Educational Sciences, University of Lodz, in connection with the contest no POKL/I/9.1.2/PN/13 announced by the Urząd Marszałkowski, announces an open competition for the selection of an international partner for the project within the priority 9. For more information visit www.wnow.uni.lodz.pl.

Tenders must be submitted in a sealed envelope marked: Ad "contest to select an international partner - 9.1.2." Until 13 August 2013 for hours. 15.30 to the following address: Faculty of Educational Sciences, University of Lodz, ul. Pomorska 46/48, 91-324 Lodz

Uwaga !!!

Otwarty konkurs na wybór partnera ponadnarodowego do projektu POKL


Zarządzenia Rektora UŁ dotyczące projektów UE:

Zarządzenie Rektora nr 114 Rektora UŁ z dnia 22-07-2016 uchylające zarządzenie nr 37 Rektora UŁ w sprawie zasad wynagradzania pracowników w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 

Zarządzenie Rektora nr 6 z dnia 2007-10-19 w sprawie: realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych


Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 13-01-2012 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 6 Rektora UŁ z dnia 19.10.2007 r. w sprawie realizacji w Uniwersytecie Łódzkim projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pozabudżetowych.


Zarządzenie Rektora nr 37 z dnia 13-01-2012 w sprawie: zasad wynagradzania pracowników w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.


Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zasad przyznawania dodatkowych wynagrodzeń pracownikom UŁ biorącym udział w projektach badawczych, edukacyjnych i innych przedsięwzięciach finansowanych ze źródeł zewnętrznych.