Wydział Nauk o Wychowaniu

Oferta współpracy ZAiGS

Zakład Andragogiki i Gerontologii Społecznej zaprasza do współpracy:

 • przedsiębiorców i przedstawicieli biznesu;
 • ośrodki naukowo-badawcze;
 • towarzystwa i koła naukowe;
 • studentów i absolwentów;
 • instytucje państwowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • inne osoby i podmioty.

 

Przedmiotem współpracy mogą być:

 • projekty biznesowe, naukowe lub edukacyjne;
 • organizacja wspólnych przedsięwzięć, np. konferencji, seminariów, publikacji;
 • organizacja szkoleń, warsztatów, kursów itp.;
 • realizacja praktyk studenckich lub prac dyplomowych w ramach tzw. praktycznego dyplomu.

 

Zakres współpracy dotyczy przede wszystkim:

 • szeroko rozumianej edukacji osób dorosłych i starszych, w tym diagnozy i projektowania praktycznych rozwiązań;
 • problematyki starości i starzenia się;
 • badań biograficznych.

 

Korzyści płynące ze współpracy:

 • osiąganie wspólnych celów;
 • czerpanie z bogatych doświadczeń pracowników Uniwersytetu Łódzkiego popartych wieloletnią tradycją akademicką;
 • współpraca z prężnym, dynamicznym zespołem Zakładu Andragogiki i Gerontologii Społecznej;
 • przyjazna atmosfera.