Wydział Nauk o Wychowaniu

Pracownia Pedagogiki Specjalnej


W 1991 roku z Wydziału Filozoficzno-Historycznego wyodrębniono katedry pedagogiczne i psychologiczne, powołując nową jednostkę Wydział Nauk o Wychowaniu. Uruchomiono nowe katedry, między innymi Katedrę Pedagogiki Specjalnej, której kierownictwo powierzono prof. zw. dr hab. Janowi Pańczykowi. Katedra sprawowała opiekę nad specjalnością studiów pedagogicznych ? Pedagogika specjalna. Uruchomiono jednolite pięcioletnie studia magisterskie w trybie zaocznym i dziennym. Kilkukrotnie nazwa specjalności ulegała zmianie, ale zawsze były to studia ukierunkowane na pracę z osobami niepełnosprawnymi. 


 W wyniku wielopłaszczyznowych uwarunkowań w roku 2008 Katedra Pedagogiki Specjalnej została przekształcona w Pracownię Pedagogiki Specjalnej. Zmiana nazwy nie wpłynęła na zakres prac jednostki, w dalszym ciągu odpowiada merytorycznie za specjalność studiów: Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, a od roku 2012 także za specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna. Obecnie Pracownia Pedagogiki Specjalnej sprawuje opiekę nad studiami licencjackimi w zakresie Pedagogiki specjalnej w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu. Jednocześnie prowadzi studia podyplomowe w zakresie: "Logopedia z emisją głosu", "Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną" oraz "Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii".