Wydział Nauk o Wychowaniu

Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego


Pracownia Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego rozpoczęła działalność dydaktyczno-naukową na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w roku akademickim 1991/1992.

Aktywność dydaktyczna Pracowni skoncentrowana jest na przygotowaniu studentów do realizacji zadań w zakresie szeroko rozumianej kultury fizycznej, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia oraz metod aktywnego wypoczynku.