Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra KEA i PT


"Jedyną i wyłączną miarą posiadania
przez człowieka gruntownej wiedzy
jest siła jego nauczania" 

Arystoteles


Kierownik Katedry:
prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak

Sekretariat Katedry: Beata Szafarz
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 208, budynek B)
Tel. 42 665 50 92
Fax. 42 665 50 86
http://www.eduart.uni.lodz.pl

Skład osobowy:


Zakład Edukacji Artystycznej
tel. 42 665 50 28

Kierownik Zakładu:
prof. nadzw. dr hab. Mirosława Zalewska-Pawlak

Skład osobowy:
dr Magdalena Sasin
dr Piotr Soszyński
dr Tamara Sass
mgr Joanna Ludwiczak
mgr Martyna Justyńska
mgr Anna Majewska-Owczarek
mgr Aleksandra Sieczych - Kukawska
mgr Jacek Szczeciński


Zakład Pedagogiki Twórczości
p. 206 budynek B
tel. 42 665 50 73

Kierownik Zakładu
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Szmidt

Skład osobowy:
dr Aleksandra Chmielińska
dr Monika Modrzejewska-Świgulska
mgr Aleksandra Wodzyńska-Wójcik

Dyżury pracowników Katedry - plik do pobrania