Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra KHWiP


Katedra Historii Wychowania i Pedeutologii

Kierownik Katedry:

prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Michalski

Sekretariat Katedry: mgr Karolina Firaza

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 110 , budynek B)
Tel. 42 665 50 64
Fax. 42 665 50 69
e-mail:
kahiwip@uni.lodz.pl

Skład osobowy:

prof. nadzw. dr hab. Beata Szczepańska
dr Nella Stolińska-Pobralska


Pracownia Historii Oświaty
tel. 42 665 50 64

Kierownik Pracowni:
dr hab. Aneta Bołdyrew

Skład osobowy:

prof. nadzw. dr hab. Iwonna Michalska
mgr Małgorzata Krakowiak
mgr Kinga Szymczak

Dyżury pracowników Katedry (pdf)