Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra KPWD


Kierownik  Katedry
prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska

Sekretariat Katedry: mgr Magdalena Zasada
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 116 , budynek B)
tel. 42 665 50 87, fax. 42 665 50 76
e-mail: pwd46kat@uni.lodz.pl


Zakład Teoretycznych Podstaw Wczesnej Edukacji

tel. 42 665 50 77

Kierownik Zakładu
prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska

Skład osobowy:
prof. nadzw dr hab. Irena Szewczyk - Kowalewska
dr  Michał Kowalewski
dr Dorota Radzikowska
dr Anna Tyl
dr Aleksandra Feliniak
mgr Jerzy Pobralski


Zakład Współczesnych Strategii Wczesnej Edukacji

Kierownik Zakładu
prof. nadzw dr hab. Jolanta Bonar

Skład osobowy:
dr Anna Buła
dr Joanna Sosnowska
mgr Marta Kwella
mgr Magdalena Pawlak


Zakład Badań nad Dzieckiem i Dzieciństwem

Kierownik Zakładu
prof. nadzw dr hab. Monika Wiśniewska - Kin

Skład osobowy:
dr Elżbieta Płóciennik
mgr Aleksandra Maj
mgr Marta Michalska

Dyżury pracowników Katedry - plik do pobrania