Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra KTW


Kierownik Katedry:

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

Sekretariat Katedry:
mgr Iwona Brzozowska- Kempska
91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48 (pokój nr 210 , budynek B)
Tel. 42 665 50 85
Fax. 42 665 50 95
e-mail: katewych@uni.lodz.pl


Zakład Pedagogiki Filozoficznej
tel. 42 665 50 79 

Kierownik Zakładu
prof. nadzw. dr hab. Anna Walczak

Skład osobowy:
dr Wojciech Mikołajewicz, garda1958@tlen.pl
dr Małgorzata Miksza
dr Marcin Wasilewski
mgr Justyna Sztobryn-Bochomulska

Strona Zakładu Pedagogiki Filozoficznej


Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania

tel. 42 665 50 89

Kierownik Zakładu:
prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel (alina_wrobel@tlen.pl)

Skład osobowy:
dr Bożena Banasiak
dr Renata Góralska
dr Lidia Janiszewska
dr Joanna Leek
dr Arleta Suwalska
dr Aneta Rogalska-Marasińska
dr Marcin Rojek