Wydział Nauk o Wychowaniu

Alina Wróbel


prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel 

Aktywność naukowa 

05.07.1991r. - UŁ, Wydział Filozoficzno-Historyczny, tytuł magistra pedagogiki

21.09.2005r. - UŁ, Wydział Nauk o Wychowaniu, stopień doktora nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki, na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: Wychowanie a manipulacja. Konteksty teoretyczne a praktyka pedagogiczna. Promotor: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski.

Zatrudnienie w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego:

Od 01.09.1996r. - asystent w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego
Od 01.11.2005r. - adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego

Zainteresowania naukowo-badawcze: pogranicze pedagogiki ogólnej i teorii wychowania; filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania; intencjonalność działania wychowawczego; manipulacja jako sposób wywierania wpływu, forma przemocy i zjawisko społeczne; współczesne teorie i nurty wychowania jako dziedzina wiedzy pedagogicznej.

Kierowała międzynarodowym projektem badawczym: „Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji w kontekście polityki oświatowej i oddziaływań pedagogicznych” (Grant MNiSW Nr N107 021 32/3315)


Działalność w ramach organizacji i towarzystw naukowych:

  • Łódzkie Towarzystwo Pedagogiczne
  • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B.F. Trentowskiego
  • Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów działający pod patronatem KNP PAN
  • Zespół Teorii Wychowania działający pod patronatem KNP PAN

Najważniejsze publikacje:

  1. Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
  2. Wróbel A., Vychova a manipulace, tłum. Filip Koky, Grada Publishing, Praga 2008.
  3. Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. A. Wróbel, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
  4. Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena, red. naukowa A. Wróbel i M. Błędowska, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2013.
  5. Wróbel A., Problem intencjonalności działania wychowawczego. Studium teoretyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2014. 

Kontakt:

Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania
Łódź, ul. Pomorska 46/48 Budynek B pok. 204
e-mail: alina_wrobel@tlen.pl