Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra PWFiZ


Kierownik Pracowni:
dr Arkadiusz Kaźmierczak

Sekretariat Pracowni: mgr Anna Bartoszewska

ul. Pomorska 149/153
tel. 42 635 47 45
fax. 42 635 47 44
e-mail: kwfiz@uni.lodz.pl

Skład osobowy:
dr Jolanta Kowalska
dr Paweł Ławniczak
dr Anna Makarczuk
dr Anna Maszorek-Szymala, anna.szymala@uni.lodz.pl
dr Jadwiga Robacha
dr Michał Siniarski-Czaplicki
dr Wojciech Wieczorek
mgr Jerzy Bończak
mgr Piotr Kędzia

Dyżury pracowników Pracowni ? plik do pobrania