Wydział Nauk o Wychowaniu

Struktura i kadra ZAiGS


Kierownik Zakładu:
  prof.nadzw.dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas 
Pracownicy Zakładu:
  dr Małgorzata Dzięgielewska, starszy wykładowca
  dr Anna Gutowska-Ciołek, adiunkt
  dr Marcin Muszyński, adiunkt  
  dr Arkadiusz Wąsiński  
  mgr Monika Wrona, asystent  
  dr Wojciech Świtalski, asystent
   
Sekretariat Zakładu:
  mgr Katarzyna Szabelska
ul. Pomorska 46/48 (pokój 112, budynek B)
91-408 Łódź
tel. 42 665 50 83
e-mail: zaigs@uni.lodz.pl

Strona internetowa:
  http://zaigs.uni.lodz.pl/