Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziekanat


GODZINY PRZYJĘĆ STUDENTÓW W DZIEKANACIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


poniedziałek          09.00 - 13.00
wtorek                  09.00 - 13.00
środa                     09.00 - 13.00
czwartek         nieczynny dla studentów
piątek                     11.00-15:00


Dodatkowe dyżury TYLKO dla studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
w semestrze letnim, w roku akademickim 2016/2017:

Luty
24.02.2017          godz. 15:30-17:00

Marzec
03.03.2017          godz. 15:30-17:00
10.03.2017          godz. 15:30-17:00
17.03.2017          godz. 15:30-17:00
24.03.2017          godz. 15:30-17:00
31.03.2017          godz. 15:30-17:00

Kwiecień
07.04.2017          godz. 15:30-17:00
21.04.2017          godz. 15:30-17:00

Maj
05.05.2017          godz. 15:30-17:00
12.05.2017          godz. 15:30-17:00

19.05.2017          godz. 15:30-17:00
26.05.2017          godz. 15:30-17:00

 


STUDIA STACJONARNE (KIERUNEK PEDAGOGIKA):

 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, I rok (2016/2017): studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od A do J
 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, II rok (2016/2017):  studenci o nazwiskach  zaczynających się na litery od A do K
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem: studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych: studia pierwszego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:  studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Anna Krygier
tel. 42 665 57 31
e-mail: anna.krygier@uni.lodz.pl


 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, I rok (2016/2017): studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od K do O
 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, II rok (2016/2017):  studenci o nazwiskach  zaczynających się na litery od L do R
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej: studia pierwszego i drugiego stopnia, 
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej: studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Marzena Janda-Gręda
tel. 42 665 57 38 
e-mail: marzena.janda@uni.lodz.pl


 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, I rok (2016/2017): studenci o nazwiskach zaczynających się na litery od P do Ż
 • PEDAGOGIKA, studia pierwszego stopnia, II rok (2016/2017):  studenci o nazwiskach  zaczynających się na litery od S do Ż
 • Edukacja przez sztukę: studia pierwszego stopnia, drugiego  stopnia
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia  drugiego stopnia

mgr Maria Kawałek
tel. 42 665 57 09
e-mail:  maria.kawalek@uni.lodz.pl


 • PEDAGOGIKA, studia drugiego stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna: studia pierwszego i drugiego stopnia

mgr Aneta Staszczyk 
tel. 42 665 57 30
e-mail: aneta.staszczyk@uni.lodz.pl


 • PEDAGOGIKA, studia drugiego stopnia

mgr Justyna Ptak
tel. 42 665 57 32
e-mail:   justyna.ptak@uni.lodz.pl


STUDIA NIESTACJONARNE (zaoczne) KIERUNEK PEDAGOGIKA:

 • PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne pierwszego stopnia
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: studia pierwszego stopnia
 • Pedagogika wieku dziecięcego: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej: studia drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, studia drugiego stopnia

mgr Justyna Ptak
tel. 42 665 57 32
e-mail:   justyna.ptak@uni.lodz.pl


 • PEDAGOGIKA, studia niestacjonarne drugiego stopnia
 • Pedagogika resocjalizacyjna: pierwszego i drugiego stopnia
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, studia drugiego stopnia

mgr Aneta Staszczyk 
tel. 42 665 57 30
e-mail: aneta.staszczyk@uni.lodz.pl


KIERUNEK PSYCHOLOGIA

 • Studia stacjonarne: I, II, III, IV, V rok

mgr Barbara Rutkowska
tel. 42 66 55 735
e-mail:  barbara.rutkowska@uni.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne: I, II, III, IV, V rok

mgr Magdalena Zalasa 
tel. 42 66 55 734
e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl


STUDIA DOKTORANCKIE

mgr Magdalena Zalasa 
tel. 42 66 55 734
e-mail: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl


 STYPENDIA

mgr  Marina Kiseleva
mgr Katarzyna Cała
Tel. 42 665 57 19
(pokój nr 14, budynek A)
e-mail:
marina.kiseleva@uni.lodz.pl


PRAKTYKI

Hanna Dolewka 
Tel. 42 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)
e-mail: hanna.dolewka@uni.lodz.pl


Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

inż. Bartłomiej Szatkowski 
Tel. 42 665 57 08
e-mail: bartek.szatkowski@uni.lodz.pl


Postępowanie habilitacyjne i o nadaniu tytułu profesora
Rekrutacja

mgr Agnieszka Śliwerska 
Tel. 42 665 57 20
e-mail: agnieszka.sliwerska@uni.lodz.pl
(pokój nr 112, budynek A, I piętro)


Projekty naukowo-badawcze WNoW (wnioskowanie),
Wydziałowa Rada Pracodawców

mgr Marzena Bort-Szczepkowska
tel.42 665 50 70

e-mail: nauka _wnow@uni.lodz.pl

(pokój nr 110, budynek A)

 


Specjalista Informatyk

mgr Zbigniew Piotrowicz
tel. 42 665 57 41
e-mail: zbigniew.piotrowicz@uni.lodz.pl 
(pokój nr 309, budynek A)


Promocja WNoW

mgr Joanna Cesarz
tel. 42 665 54 60
e-mail: joanna.cesarz@uni.lodz.pl
(pokój nr 14, budynek A)