Wydział Nauk o Wychowaniu

Koła naukowe


Wykaz kół naukowych działających na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Studenckie Biuro Karier „Profil”

Opiekun: Prof. UŁ dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz - paszkow@uni.lodz.pl

         Przewodniczący Koła: Zuzanna Adamowska - profil@uni.lodz.pl, zuzanna.adamowska@op.pl


Studenckie Biuro Karier „Profil”

Opiekun: Prof. UŁ dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz - paszkow@uni.lodz.pl

Przewodniczący Koła: Zuzanna Adamowska - profil@uni.lodz.pl, zuzanna.adamowska@op.pl


Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Monika Banaszczyk


Koła Naukowe Pedagogiki

mgr Agata Czajkowska a.z.czajkowska@gmail.com


Koło Naukowe Pedagogiki Resocjalizacyjnej

Opiekun: mgr Angelika Sikorska angelika_sikorska@o2.pl

Przewodnicząca: Katarzyna Okólska katarzynaokolska@gmail.com


Koło Naukowe Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Opiekun: dr Katarzyna Nowakowska-Domagała - katarzyna.nowakowskadomagala@uni.lodz.pl

Przewodniczący Koła: Michał Plaskura - michal.plaskura@gmail.com


Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Prezes: Anna Kiedrzyńska annakiedrzynska@interia.pl

Sekretarz: Karolina Kuczyńska lodz@pssiap.pl


Koło Naukowe Kognitywistyki

       Opiekun: dr Bartosz Żukowski bartosz.zukowski@onet.pl

       Przewodniczący Koła: Michał Wasążnik - msw_pl@yahoo.pl


Koło Naukowe Emocje – Mimika – Kłamstwa

Opiekun: dr Edyta Łoboda-Świątczak - edytals@interia.pl

Przewodniczący Koła: Michał S. Wasążnik - msw_pl@yahoo.pl


Koło Naukowe „Fizycznie Kulturalni”

Opiekun dr Jolanta E. Kowalska fizyczniekulturalni.pwfiz@gmail.com

strona fb: https://pl-pl.facebook.com/SKN-Fizycznie-Kulturalni-461516320588474/ 


Studenckie Koło Naukowe Psychoseksuologii

           Opiekun: dr Marta Kucharska - mkucharska@uni.lodz.pl

           Przewodnicząca Koła: Agnieszka Dolińska - a.dulinska@onet.pl


Studenckie Koło Naukowe "Aco to ?"

           Opiekun: mgr  Magdalena Pawlak - koloacoto@gmail.com

           Opiekun: dr Elżbieta Płóciennik