Wydział Nauk o Wychowaniu

Opłaty

 


Odpłatność za zajęcia dydaktyczne 

  • opłaty za studia podyplomowe
  • opłaty za studia doktoranckie
  • opłaty za legitymację, dyplom
  • opłaty za praktyki terenowe
  • inne opłaty manipulacyjne


powinny być wpłacone na rachunek Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego:

Wydział Nauk o Wychowaniu
Uniwersytetu Łódzkiego
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023

opłaty za wydanie dokumentów:

  • za wydanie legitymacji studenckiej elektronicznej - 17 zł
  • za wydanie dyplomu ukończenia studiów - 60 zł
  • za wydanie świadectwa ukończenia studiów  podyplomowych - 30 zł
  • za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy - 40 zł
  • za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału