Wydział Nauk o Wychowaniu

Praktyki studenckie


Praktyki studenckie na UŁ


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich: 

dr Ewa Cyrańska
Praktyki na kierunku pedagogika: 


Sprawy praktyk:

Hanna Dolewka

tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych za coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe

mgr Wojciech Świtalski

praktyki śródroczne


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

ciągłe | śródroczne


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe

mgr Jacek Szczeciński

praktyki śródroczne


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala 

ciągłe (klasy I-III);  (klasy IV-VI)
śródroczne (IKF);  (szkoła podstawowa)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła Io

praktyki ciągłe
praktyki śródroczne


Pedagogika resocjalizacyjna

mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe

dr Anna Sobczak

mgr Agnieszka Jaros

praktyki śródroczne


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

ciągłe (dyplomowe) |  śródroczne (diagnostyczne)
ciągłe (metodyczne)|  śródroczne (metodyczne) 

 


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - niestacjonarne (zaoczne)
Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe (w szkole podstawowej)
praktyki ciągłe (IKF)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Anna Buła 

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska 

praktyki ciągłe (dyplomowe)
praktyki ciągłe (metodyczne)


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) - stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Sikorska Io

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem       
dr Joanna Stelmaszczyk

praktyki ciągłe


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę
mgr Jacek Szczeciński, mgr Martyna Justyńska

praktyki ciągłe


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe
praktyki ciągłe (liceum)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe  


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)


 

Pedagogika Resocjalizacyjna
dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska IIo

praktyki ciągłe


Pedagogika z zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika Społeczna W Zakresie Pracy Opiekuńczej I Socjalno-Wychowawczej
dr Anna Jarkiewicz

praktyki ciągłe


Pedagogika W Zakresie Opieki I Terapii Pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe(asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Edukacja Przez Sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe


Pedagogika Kultury Fizycznej I Zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe - gimnazjum

praktyki ciągłe - liceum


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe 


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) - stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny - regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna - regulamin praktyk

dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji - regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) niestacjonarne (wieczorowe)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna - regulamin praktyk
dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji - regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk