Wydział Nauk o Wychowaniu

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

Przewodnicząca:
Monika Banaszczyk banaszczykmonika@wp.pl

Wiceprzewodnicząca:
Sylwia Renosik renosik.s@vp.pl

Wiceprzewodnicząca:
Olga Zwardoń olgazwardon@gmail.com

Mateusz Kuchciak
Anna Mesor
Natalia Michalak
Anita Najwald