Wydział Nauk o Wychowaniu

Oferta dla firm


Harmonogram współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym/ absolwentami w ramach Wydziałowej Rady Pracodawców


Oferta usług i kompetencji - Informator Uniwersytetu Łódzkiego


Nauka

  • Projekty badawcze
  • Prace dyplomowe
  • Praktyczny dyplom

Oferta kierunku -  psychologia
Oferta kierunku - pedagogika

  • Konferencje, seminaria, warsztaty
  • Publikacje

Edukacja

  • Szkolenia

Oferta kierunku psychologia:

szkolenia
coaching

Oferta kierunku pedagogika:

szkolenia - coaching


Promocja

  • Informacje o firmie
  • Promocja Wydziału
  • Wydarzenia wspólne promujące firmę i Wydział